logo
ÝYLDYZ PANJUR
panjur панжур aýna
panjur панжур aýna

Aşgabat

3 gün öň

мы можем гарантировать вам индивидуальный подход и комфортные условия ...

Panjur Панжур elitka katej jay plan
Panjur Панжур elitka katej jay plan

Gurtly

2 gün öň

Biz Täze ŷyl mynasybetli biziñ dükanymyzda aksiŷa gidip dur siz müşder...

Awtomatik warat Gapy panjur elitka katej plon jaylar
Awtomatik warat Gapy panjur elitka katej plon jaylar

Gurtly

2 gün öň

Автоматика для распашных ворот, warata açyp - ýapmak üçin mehanizm, Bi...

Сауна Sauna plan katej jaylara
Сауна Sauna plan katej jaylara

Gurtly

2 gün öň

Элхан сауна вам предоставляет всякого вида дизайна сауны высшего сорта...

Panjur панжур Aýna
Panjur панжур Aýna

Aşgabat

3 gün öň

Ýyldyz panjur size panjuryn birnace hyzmatlarny hödürleýär. Ölçegler s...

Panjur Панжур Aýna
Panjur Панжур Aýna

Aşgabat

3 gün öň

Ýyldyz panjur, bilim we iş tejribeleri bilen ýokary hilli panjur hyzma...

Panjur Панжур Aýna
Panjur Панжур Aýna

Aşgabat

3 gün öň

Ýyldyz panjur. Biz size iş tejribelermiz bilen panjuryň ýokary hilli ...

Panjur Панжур Aýna
Panjur Панжур Aýna

Aşgabat

3 gün öň

Ýyldyz panjur biz ýokary hilli materiallarmyz we ýokary hilli iş tejri...

Все объявления

Düşündiriş

Markizler - tentler - işjeň günden goraýyş ulgamy, diňe bir uly meýdanda kölege döretmän, islendik binanyň fasadyny bezemäge mümkinçilik berýär. Bu kömegi arkaly açyk meýdanda amatly atmosferany döredip bilersiňiz we biraz maýyllyk berersiňiz.

Markizler - tentler yörite markiz matalaryndan öndürilyär. Bu mata yörite köçe üçin taýýarlanandyr. Gözleg işi hökmünde uzak wagtlap günüň aşagynda galmagynda solmaýar we öz ajaýyp şekilini goraýar. Şol sanda bu matalar ultramelewşe şöhlelerini işjeň ýagdaýda serpikdiryär, bu hem öz gezeginde kondisionirleme çykdajylaryny azaldýar. Markizi dolandyrmak üçin mehaniki ýa-da elektriki herekete getiriji ulanylýar.

Turkiyanyñ we Ýewropanyñ öndürijileri tarapyndan hödürleýäris!

ÝYLDYZ PANŽUR FIRMASY SIZIŇ ISLEGLERIŇIZE GÖRÄ SAÝLAN SEÇIMIŇIZI  ÝERINE ÝETIRÝÄR! SIZE MÜŞDERLERIMIZ ÜÇIN HEMME AMATLYKLAR DÖREDILENDIR:  
Ähli görnüşlerimize 2 (ýyl) kepillik 
Ýokary hilli gurnap berýäris!  

Biziñ salgymyz: Gurbansoltan eje köç, Gurtly ýaşaýyş toplumy,  61 jay.

Habarlaşmak üçin belgimiz:+99365981909 Ofis; +99361353939 Durdymyrat