logo
ÝYLDYZ PANJUR
Ýyldyz panjur панжур
Ýyldyz panjur панжур

Ашхабад

05.06.2024

мы можем гарантировать вам индивидуальный подход и комфортные условия ...

şifer önümleri
şifer önümleri

Ашхабад

düýn

AK ýaşyl. dok ýaşyl.asinkowka we gyzyl dürli renkde. islendik galyñlyk...

panjur.
panjur.

Ашхабад

düýn

☆Ýyldyz Panjur hyzmatlary elyeter bahadan size hödürleýär. Panjurlarmy...

ayna.
ayna.

Ашхабад

düýn

Salam sizin amatly bahadan oyleniz gozelsdirmek isleyanzmi onda janlsy...

setka
setka

Ашхабад

düýn

Salam. sinekden mor mojekden gornmak üçin ýokary hilli amatly bahadan...

sifer önümleri
sifer önümleri

Ашхабад

düýn

islendik reñkde we islendik ölçeglerde şifer önümleri bar amatly bahad...

ayna
ayna

Ашхабад

düýn

ayna gurnama hyzmatlary ýel : tozan : yagys : gecrmeyar. ofis,balkon,...

sauna
sauna

Ашхабад

düýn

Salam Elhan sauna hyzmatlary biziñ materiallarymyz ýokary hilli mater...

Все объявления

Описание

Markizler - tentler - işjeň günden goraýyş ulgamy, diňe bir uly meýdanda kölege döretmän, islendik binanyň fasadyny bezemäge mümkinçilik berýär. Bu kömegi arkaly açyk meýdanda amatly atmosferany döredip bilersiňiz we biraz maýyllyk berersiňiz.

Markizler - tentler yörite markiz matalaryndan öndürilyär. Bu mata yörite köçe üçin taýýarlanandyr. Gözleg işi hökmünde uzak wagtlap günüň aşagynda galmagynda solmaýar we öz ajaýyp şekilini goraýar. Şol sanda bu matalar ultramelewşe şöhlelerini işjeň ýagdaýda serpikdiryär, bu hem öz gezeginde kondisionirleme çykdajylaryny azaldýar. Markizi dolandyrmak üçin mehaniki ýa-da elektriki herekete getiriji ulanylýar.

Turkiyanyñ we Ýewropanyñ öndürijileri tarapyndan hödürleýäris!

ÝYLDYZ PANŽUR FIRMASY SIZIŇ ISLEGLERIŇIZE GÖRÄ SAÝLAN SEÇIMIŇIZI  ÝERINE ÝETIRÝÄR! SIZE MÜŞDERLERIMIZ ÜÇIN HEMME AMATLYKLAR DÖREDILENDIR:  
Ähli görnüşlerimize 2 (ýyl) kepillik 
Ýokary hilli gurnap berýäris!  

Biziñ salgymyz: Gurbansoltan eje köç, Gurtly ýaşaýyş toplumy,  61 jay.

Habarlaşmak üçin belgimiz:+99365981909 Ofis; +99361353939 Durdymyrat