logo
ZEMM HOME
BAGLAR
BAGLAR

Aşgabat

2 sag öň

ELDE ÝASALAN...

ALTYN BULGURLAR TOPLUMY
ALTYN BULGURLAR TOPLUMY

Aşgabat

2 sag öň

KCD TURK BULGURLAR 6 WE 12 ADAMLYK 61 BÖLEK 6 ADAMLYK 31 BÖLEK...

MEBEL LOREN DIWAN
MEBEL LOREN DIWAN

Aşgabat

2 sag öň

LOREN DIWAN 3+3+1+1...

MEBEL IZABEL SPALNY
MEBEL IZABEL SPALNY

Aşgabat

2 sag öň

Wardrobe,180*200 Bedstead,Dresser with Mirror,2*N.Stand...

EKO HALY TURK
EKO HALY TURK

Aşgabat

2 sag öň

ANT 03 DARK GREY _ 125*190******ANT 03 DARK GREY _ 190*290...

UGLAWOÝ DIÝWAN
UGLAWOÝ DIÝWAN

Aşgabat

2 sag öň

MEBEL ARMONI DIVWAN TOPLUMY
MEBEL ARMONI DIVWAN TOPLUMY

Aşgabat

2 sag öň

TURK DIVWAN TOPLUMY...

NEVA TURK PASUDALAR
NEVA TURK PASUDALAR

Aşgabat

2 sag öň

NEVA TURK GAP- GACLARY 50% SKITGADA...

Все объявления

Düşündiriş

Biziň onlaýn dükanymyzdan dürli islegleriňize görä dünýä belli meşhur elita markalaryndan ajaýyp harytlary satyn alyp bilersiňiz.

Ajaýyp häzirki zaman mebeller, öý bezeg esbaplary, nepis elde dokalan halylar, dizaýner yşyklandyryş enjamlary, ýumşak dokma önümleri we ýokary hilli gap-gaçlar öýüňizde hakykatdanam rahatlyk döreder we özboluşly estetika berer.

Interýeriňizi ussat we özboluşly doldurmaga we öýüňizde sazlaşyk atmosferasyny döretmäge kömek ederis.

Şeýle-de harytlaryň özüni görüp, sergilenen dükänymyzda olaryň ýokary hiline baha berip bilersiňiz.

Biziň harytlarymyz göçürme ýa-da nusgalar däldir, hödürlenýän harytlarymyzyň ählisi gönüden-göni lýuks öndürijilerden getirilen.

Eltip bermek gurnamak mugt.

Okýabr aýynyň 15-den Dekabryň 15-ne çenli aralyk, her bir müşderi onlaýndan ýa-da dükandan aşakdaky görnüşde söwda edende, mugt haryt saýlap almaga mümkinçiligi bar.

50 000 m.---- 10 000 m.

40 000 m.---- 7 500 m.

30 000 m.---- 5 000 m.

15 000 m.---- 2 000 m.

10 000 m.---- 1 500 m.

 5 000 m.---- 1 000 m.

 3 000 m.---- 500 m.

 1 000 m.---- 200 m.

Telefon: 50-10-34

sayt: zemmhome.com.tm

Instagram: zemhometm

Salgysy: Ahal welaýaty, Anew şäheri, Ahal köçesi 27/1 jaýy "Zemmhome" dükany

               "Berkarar" söwda we dynç alyş merkezi 0-njy gat  A59  "Zemmhome" dükany