logo
ZEMM HOME
MEBEL IZABEL SPALNY
MEBEL IZABEL SPALNY

Ашхабад

düýn

Wardrobe,180*200 Bedstead,Dresser with Mirror,2*N.Stand...

MEBEL LOREN DIWAN
MEBEL LOREN DIWAN

Ашхабад

düýn

LOREN DIWAN 3+3+1+1...

UGLAWOÝ DIÝWAN
UGLAWOÝ DIÝWAN

Ашхабад

2 gün öň

KUTAHÝA PORSELEN GAP-GAÇLAR
KUTAHÝA PORSELEN GAP-GAÇLAR

Ашхабад

2 gün öň

KUTAHÝA PORSELEN GAP-GAÇLARY 70% SKITGADA BAŞGA GÖRNÜŞLERI HEM BAR! ...

MEBEL YATAK  TOPLUMY
MEBEL YATAK TOPLUMY

Ашхабад

2 gün öň

MEBEL ENDUSTRIAL ÖÝ BEZEGLER KREDIT BERILYAR
MEBEL ENDUSTRIAL ÖÝ BEZEGLER KREDIT BERILYAR

Ашхабад

18.09.2023

ENDUSTRIAL 50% SKITGADA...

ARYILDYZ GAP-GACLARY
ARYILDYZ GAP-GACLARY

Ашхабад

18.09.2023

ARYILDYZ GAP-GACLARY 50% SKITGADA...

MEBEL GOLD SIFANYER
MEBEL GOLD SIFANYER

Ашхабад

11.09.2023

TURK SIFANYER WE KAMODY 50% SKITKADA...

Все объявления

Описание

Biziň onlaýn dükanymyzdan dürli islegleriňize görä dünýä belli meşhur elita markalaryndan ajaýyp harytlary satyn alyp bilersiňiz.

Ajaýyp häzirki zaman mebeller, öý bezeg esbaplary, nepis elde dokalan halylar, dizaýner yşyklandyryş enjamlary, ýumşak dokma önümleri we ýokary hilli gap-gaçlar öýüňizde hakykatdanam rahatlyk döreder we özboluşly estetika berer.

Interýeriňizi ussat we özboluşly doldurmaga we öýüňizde sazlaşyk atmosferasyny döretmäge kömek ederis.

Şeýle-de harytlaryň özüni görüp, sergilenen dükänymyzda olaryň ýokary hiline baha berip bilersiňiz.

Biziň harytlarymyz göçürme ýa-da nusgalar däldir, hödürlenýän harytlarymyzyň ählisi gönüden-göni lýuks öndürijilerden getirilen.

Eltip bermek gurnamak mugt.

Okýabr aýynyň 15-den Dekabryň 15-ne çenli aralyk, her bir müşderi onlaýndan ýa-da dükandan aşakdaky görnüşde söwda edende, mugt haryt saýlap almaga mümkinçiligi bar.

50 000 m.---- 10 000 m.

40 000 m.---- 7 500 m.

30 000 m.---- 5 000 m.

15 000 m.---- 2 000 m.

10 000 m.---- 1 500 m.

 5 000 m.---- 1 000 m.

 3 000 m.---- 500 m.

 1 000 m.---- 200 m.

Telefon: 50-10-34

sayt: zemmhome.com.tm

Instagram: zemhometm

Salgysy: Ahal welaýaty, Anew şäheri, Ahal köçesi 27/1 jaýy "Zemmhome" dükany

               "Berkarar" söwda we dynç alyş merkezi 0-njy gat  A59  "Zemmhome" dükany