11910

Win Dizel “Forsažyň” soňlanyp biljekdigine yşarat etdi

Win Dizel sosial ulgamlarda “Forsaž-11-iň” franşizanyň iň soňky filmi boljakdygyna yşarat etdi. Bu barada daily.afisha.ru belleýär. “Biziň “Forsaž” babatynda ssenariýaçylar we tutuş topar bilen hepdelik duşuşygymyz...

21360

«Forsaž 11-iň» çykjak anyk senesi belli boldy

Win Dizel «Forsaž» ulag ýaryşly on birinji filmiň resmi goýberiljek senesini yglan etdi. Film 2025-nji ýylyň 4-nji aprelinde kinoteatrlarda görkeziler. Dizel "maşgalasyny" täze çagyryşlardan halas etmäge çalyşýan...

13820

«Forsaž 10» filminiň täze treýleri çykdy

Universal studiýasy geljekki «Forsaž 10» filminiň nobatdaky treýlerini paýlaşdy. Film 17-nji maýda halkara prokatyna görkeziler. Filmiň sýužeti howply garşydaş Dantä (Jeýson Momoa) garşy barlyşyksyz göreş alyp...

16460

«Forsaž 10» filminiň treýleri çykdy

Internetde “Forsaž 10” filminiň treýleri peýda boldy. Dominik Torettonyň (Win Dizel) we onuň maşgalasynyň başdangeçirmeleriniň täze bölümi 19-njy maýda halkara kinoteatrlarynda görkeziler. Filmiň mazmunyna görä...

14920

«Forsaž-10-yň» birinji bölümi surata düşürilip başlandy

«Forsaž» franşizasynyň prodýuseri Win Dizel jemleýji filmiň surata düşürilip başlanandygyny habar berdi. Seriýanyň onunjy bölümi iki bölekden ybarat bolar.   Aktýor sosial ulgamlarda “Forsaž-10-yň” posterini ýerleşdirdi...

  • «
  • »