logo

Çadyryñ şertleri

 • 11.06.2024
 • Aşgabat
 • 1041

Düşündiriş

Biziň tejribämiz boýunça çadyrlarymyzyň ähli tebigi şertlerinde çydamlylyk görkezenligini size mälim edip bileris. Yssy wagtlarynda köp sanly kondisionerlar çadyrlarmyzyň içinde sowuklyk saklap, myhmanlar üçin amatly şertler döredýär. Sowuk wagtlarynda bolsa ýyladyjylaryň kömegi bilen çadyrlaryň içinde ýyly şertler saklanýar. Ýagyşly şertlerde biziň çadyrlarymyz hiç-hili ýagdaýda suw geçirenok we şonuň esasynda dabara päsgelçilik edenok. Şonuň üçin size biziň Şamelek Pavilion çadyrlarymyzyň içinde myhmanlaryň ählisi üçin amatly şertleriň boljakdygyny size ynandyrýarys. Çadyrlaryň arendasy boýunça goşmaça soraglary görkezilen telefon belgiler arkaly habarlaşyp bilersiňiz: +993 63221082 +993 65330028

Kategoriýa : Hyzmatlar / Baýramçylyk we dabara hyzmatlary
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99363221082
Aşgabat / 11.06.2024

Meňzeş bildirişler

Çadyryñ ululygy

Aşgabat

11.06.2024

Biziň «Şamelek Pavilion» çadyrlarymyz içine 300-den 2000 myhmana çenli...

Çadyryñ bahasy

Aşgabat

11.06.2024

Palatalarynyñ bahasy iki faktorlar boýunça kesgitlenýär: 1. Myhman sa...

Bildirişi ýerleşdiren

Şamelek Toýmekany

Şamelek Toýmekany

Toy palata hyzmatlary, palata bezeg
Все объявления

Habarlaşmak üçin

Meňzeş satyjylar

Armyt design & print
Armyt design & print
 • "Reklama, mahabat, sowgatlar, çakylyklar, harplar"

 • Biznes profil
Oguz Mahabat
Oguz Mahabat
 • Mahabat (Design studio) we poligrafiýa önümçiligi

 • Biznes profil
GUNÇA VIP BUKJALAR
GUNÇA VIP BUKJALAR
 • AMATLY BAHADAN VIP BUKJA NABORLARY WE FOTOZONALAR

 • Biznes profil
MYNASYP ÝAŞLAR
MYNASYP ÝAŞLAR
 • "MYNASYP ÝAŞLAR"- Toý hyzmatlaryy Size şatlykly günleri arzuwlap, öz hyzmatlaryny hödürleýär"

 • Biznes profil
Şamelek Toýmekany
Şamelek Toýmekany
 • Toy palata hyzmatlary, palata bezeg

 • Biznes profil
Gunça Ýuwelir
Gunça Ýuwelir
 • "Gunça Ỳuwelir" - Altyn we Kümüṣ berjermek boýunça öz tejribesi bilen 30 ýil bäri halkyñ hyzmatynda."

 • Biznes profil