logo

Palatalaryñ bezegi

 • 11.06.2024
 • Aşgabat
 • 766

Düşündiriş

Biziň dekoratorlarymyz size üýtgeşik we hiç ýerde gaýtalanmajak dekorlaryň uly sanly görnüşlerini hödür edýärler! Siziň islendik dabaraňyza görä dekoratorlarymyz ýörite laýyk geljek çyzgylary hodürläp, olary iň gysga wagtda gurnap bererler. Bizde her dürli çadyrlaryň, şol sanda açyk we ýapyk potolokly görnüşleri bardyr. Dekor ýa-da çadyrlaryň arendasy boýunça goşmaça soraglar bar bolsa, aşakdaky telefon belgilere jañ edip bilersiňiz: +993 65565313 +993 63221082 +993 65330028

Kategoriýa : Hyzmatlar / Baýramçylyk we dabara hyzmatlary
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99363221082
Aşgabat / 11.06.2024

Meňzeş bildirişler

TOŸ HYZMAT PALATA BEZEG

Parahat 3

28.06.2024

Salam HormatLy muşderiler! Bizin"HK"MYNASYP TOÝ hyzmatLARY " Size ş...

Tůsse bezegi

Aşgabat

19 sag öň

Owadan owusgunler bilen her ajayyp toy pursadynyzy satlykdan beslayin ...

Tüsse bezegi

Aşgabat

2 gün öň

Owadan owusgunler bilen tusse zer garjagaz kopurjik bezegi bizin maksa...

Tüsse bezegi

Aşgabat

10.07.2024

Tusse bezegi toyunyzyñ şaÿatlyk bezegi boljakdygyna umyt edyaris...

Tüsse bezegi

Aşgabat

08.07.2024

Yaslaryñ bagt toÿ pursatlarynda gozelligine gozellik goşant gosyan tüs...

Bukja bezegi

Aşgabat

20.06.2024

Bukja bezegi üçin owadan nabor, Rozovy renkde ️‍prokat bahasy 1500m...

Bildirişi ýerleşdiren

Şamelek Toýmekany

Şamelek Toýmekany

Toy palata hyzmatlary, palata bezeg
Все объявления

Habarlaşmak üçin

Meňzeş satyjylar

"MAÝYL" Delivery
"MAÝYL" Delivery
 • 1+1 AKSIÝA "ELIN WE TIZ TAGAM!"

 • Biznes profil
HAJ DÜNÝÄSI
HAJ DÜNÝÄSI
 • NAMAZLYKLAR, TESBI we DÜRLI SOWGATLYKLAR

 • Biznes profil
TOÝ HYZMATLARY WE TOY DEKOR
TOÝ HYZMATLARY WE TOY DEKOR
 • TOÝ BEZEGLERI WE TOÝ HYZMATLARY

 • Biznes profil
Oguz Mahabat
Oguz Mahabat
 • Mahabat (Design studio) we poligrafiýa önümçiligi

 • Biznes profil
TM Dizaýn studio
TM Dizaýn studio
 • Reklama, mahabat, design, çakylyklar, sowgatlar, paketlar, suwenirler

 • Biznes profil
Gunça Ýuwelir
Gunça Ýuwelir
 • "Gunça Ỳuwelir" - Altyn we Kümüṣ berjermek boýunça öz tejribesi bilen 30 ýil bäri halkyñ hyzmatynda."

 • Biznes profil