logo

HYTAÝDA OKUW

  • 08.07.2024
  • Aşgabat
  • 742
  • 2

Düşündiriş

Dünýaniñ iñ ösen ýurtlarynyñ biri bolan Hytaý Halk Respublikasynda okamak isleseñiz biz bilen habarlaşyp bilersiñiz! Hyzmatlar:️ 1. Registrasia etmek. 2. Çakylyk hatyny ugradyp bermak. 3. Talyby Pekin airaportda garşy almak. 4. Okajak şäherine çenli bilet alyp bermek. 5. Airaportda komissiasyz walyutalaryny çalşyp bermek. 6. Okaýan şäherine baranda garşy almak. 7. Uniwersitede we umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşdirmek. 8. Uniwersitede geleniňizden soň 24 sagadyň dowamynda polisiýa bölüminde bellige aldyrmak. 9. Sim kart alyp bermek. 10. Med smoterden geçirmek. 11. Wisalaryny uzaldyp bermek. 12. Wisa kart we Western union üçin gerekli dokumentleri bermek. 13. Bank kart açyp bermek. 14. Okuw tolegini bankdan tolemek üçin gerekli bolan dokumenteri alyp bermek. 15. 1 ýyllyk 7/24 sorag-jogap hyzmaty. 16. HSK registrasia edip bermek. Habarlaşmak ücin️ IMO:+99361017848 Tell :+8618515822714 Telegram: +99361017848

Kategoriýa : Hyzmatlar / Enjamlary abatlaýyş
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi : Görkez
Aşgabat / 08.07.2024

Meňzeş bildirişler

Hytaý H.R okuwa girmek

Aşgabat

15.06.2024

Salam HormatLy adamlar. Hytaý döwletinde OKAMAK isleýän ildeşlerimizi ...