logo

TOŸ HYZMAT PALATA BEZEG

 • 23.05.2024
 • Aşgabat / Parahat 3
 • 7334
 • 5

Düşündiriş

Salam HormatLy muşderiler! Bizin"HK"MYNASYP TOÝ hyzmatLARY " Size şatlykly günleri arzuwlap, şu aşakdaky hyzmatlary hödürleýär! Size toýlaryñyzy we Sadakalaryñyzy ýokary hilli Döwrebap şekilde dolylygyna MENÝULY gurnamak hyzmatyny hödürleýär: __________________________________________ NAGYT WE NAGYT DÄL görnüşde TÖLÄP BILERSINIZ !!!! __________________________________________ # GÖÇME RESTORANLAR # HAN PALATALAR # GÜMMEZLI PALATALAR # ÝEWRO PALATALAR # GAP-GAÇLAR TOPLUMY # GARA ÖYLER # STOL-STULLAR # KOFE bar # ŞOKOLAT FONTAN # BIOHAJATHANA # OFISANTLARYN WE GAP-GAÇ YUWYANLARYN YOKARY HILLI hyzmatLAR # GAZAN-OJAKLAR WE BEÝLEKI ZERURLYKLAR Hormatlamak bilen "HK"MYNASYP TOÝ hyzmatLARY" islendik soragda biziñ bilen habarlaşyp maslahatlaşyp bilersiñiz ️ +99363 230707 ️ +99363 430707 ️ +99360 165661 ️ +99360 165662 ️ +99360 165663 Imo/ICQ/tik tok/instagram/you tube/google instagram mynasyp_toy_hyzmatlary Tiktok @mynasyp.toý hyzmatlary Bizin Salgymyz parat 3 dom 8

Kategoriýa : Hyzmatlar / Baýramçylyk we dabara hyzmatlary
Ýeri : Aşgabat / Parahat 3
Telefon belgi :  +99363230707
Aşgabat / Parahat 3 / 23.05.2024

Meňzeş bildirişler

Toy PALATKA Hyzmatlary палатка

Aşgabat

05.06.2024

Тoý palatka hyzmatlaryny dolylygna (Menýuly) gurnamak bilen bagly. ...

Toy palata hyzmatlary

Aşgabat

04.06.2024

Toý palatka hyzmatlarny dolylygna gurnamak bilen bagly ähli hyzmatla...

Toy hyzmatlary palata gummez

Aşgabat

06.06.2024

️ AK BULUT TOÝ hyzmatLARY ️ TEL : 67 02 22 ️️️ Hormatly adaml...

Toy hyzmatlary palata gummez

Aşgabat

05.06.2024

ÄLEMGOŞAR TOÝ HYZMATLARY TEL : 66 63 69 ️️️ hormatly adam...

Mers Toy Bezegler we masyn toy hyzmaty palata Mersedes

Aşgabat

27.05.2024

Mercedes Benz E class 2015 Genanjy bezegi bilen 1000m Agsham bezeg bi...

Toy, palata hyzmat

Aşgabat

29.05.2024

Salam Hormatly muşderiler! «Şamelek Pavilion» islendik baýramçylyk üçi...

Bildirişi ýerleşdiren

MYNASYP ÝAŞLAR

MYNASYP ÝAŞLAR

"MYNASYP ÝAŞLAR"- Toý hyzmatlaryy Size şatlykly günleri arzuwlap, öz hyzmatlaryny hödürleýär"
Все объявления

Habarlaşmak üçin

Meňzeş satyjylar

Gyzyl Magazyn
Gyzyl Magazyn
 • "585 probaly Dürli görnüşde islegineze göra gyzyllar bar "

 • Biznes profil
HAJ DÜNÝÄSI
HAJ DÜNÝÄSI
 • NAMAZLYKLAR, TESBI we DÜRLI SOWGATLYKLAR

 • Biznes profil
Armyt design & print
Armyt design & print
 • "Reklama, mahabat, sowgatlar, çakylyklar, harplar"

 • Biznes profil
Oguz Mahabat
Oguz Mahabat
 • Mahabat (Design studio) we poligrafiýa önümçiligi

 • Biznes profil
MYNASYP ÝAŞLAR
MYNASYP ÝAŞLAR
 • "MYNASYP ÝAŞLAR"- Toý hyzmatlaryy Size şatlykly günleri arzuwlap, öz hyzmatlaryny hödürleýär"

 • Biznes profil
Gunça Ýuwelir
Gunça Ýuwelir
 • "Gunça Ỳuwelir" - Altyn we Kümüṣ berjermek boýunça öz tejribesi bilen 30 ýil bäri halkyñ hyzmatynda."

 • Biznes profil