logo

REKLAMA 4 AÝAKLY GAPYDA GOÝMAK

 • 3 gün öň
 • Aşgabat
 • 229

Düşündiriş

️ TM Dizayn studiosy Size islendik gornuslerdaki Mahabat ,Reklama, Tipografiýa hyzmatyny we Suwenir sowgatlyklary bilen siziñ hyzmatyñyzda! BIZIN KEMÇILIGIMIZ : NAÇE KÖP ZAKAZ ETSEÑIZ GATY ARZAN! (Islendik musderilermize maslahat hyzmaty bar!) Oz islegiñiz boyunça dizaýn we Loga ýasap beryaris! ️Ahli reklama degisli isleri bize ynanyp bilersiniz! Kop- boldugyca gaty arzanlayar! ️BLOKNOTLAR (öz logañyz bilen) ️KAGYZ PAKETLAR (öz dizaýnyz we Logañyz bilen) ️WIZITKALAR (görnüş kän matowyy we glyans baha gaty amatly) ️ PLASTIK WIZITKALAR GLYANS WE MATOWYY GORNUSDE BOLYAR FLAÝERLAR (sanyna gora baha cykyar ) BUKLETLER (tiraža göra baha üýtgeýar!) LOGAŃYZ GOÝLAN BLOKNOTLAR BANNER PEÇAT STIKER PEÇAT POSTERLER TOÝ ÇAKYLYKLARY EŞIKLERE DÜRLI GORNUSLI MATALARA PEÇAT DTF, Flex, Sublimasiya! BOKALA PEÇAT (islendik gornusleri bar) Suw guýañda surat çykýan bokal logotipiňiz ya-da At RUÇKALAR Dürli MENÝULARY taýýarlamak KALENDARLAR (dürli görnüşli) Puzzler Skidka kartlary logañyz ýerleşdirilen BRELOKLAR maşyn nomerl BRELOKLAR (görnüşleri köp) Ýazgy TABLIÇKALAR (kabulhana Akryldan) Logañyz we Suratyñyz ýerleşdirilen KAGYZ SUMKALAR Logañyz ýerleşdirilen KOWRIKLER ️Atelya üçin Etiketkalar ️Telekeciler uçin sowda Faktur bloknotlary öz logalary nomerlary ýerleşdirip taýýarlap berýas! ️islendik razmerdaky Paketlar Oz loganyz ýerleşdirilen Bize buyran islernizi gelmesizden Internet arkaly yada isgarlermizin usti bilen ozlerinin barmagy we desing gorkezmegi bilen amala asyryp bolyar ,Tassyklanyzdan son Cap edilip eltip berilyar! ️flayer we buklet pecat Flayet we Bukletlar sanyna gora we listyn galynlygyna gora uytgeyandir (Nace kop boldygyca soncada arzanlaýar) ️Katalog menu puržynly laminatly kitap yaly yaninda goterilyan. Rucka at familiya islan zadynyzy yazyp beryas 1stuk ruckada bolsa edip beryas (Demir we plastik ruckalar) ️ Dukanlan onunde goyulyan 4 ayakly reklama yasayas stender ️Baner, stiker, Magazinlan aynan gapylan yuzune yelmenyan gornusi! ️ Sennik dukanlarda Harytlan yuzune goyulyan sennik son bahany uytgedibem bolya ️ Jaylan yuzune jay nomer we kocan adyny kwartira nomer yazyp beryaris ! ️ Uly masynlan yzyna masyn nomerni yazyas trafaret Islendik razmerda 🧢 Kepka yazgy logotip goyup beryas ️ Acara dakylyan brelog (islendik surat, we yazgylar ya-da masyn nomer) Kabinetlen dasyna kabulhana baslyk naharnaha we suna menzes yazgyly tablickalary taýýarlap beryas! ️ Koža islendik yazgy goyup beryas(gravirowka) ️ Tarelka surat goyyas, UVI peçat! ️bokala surat goyyas (Kafelar ucin) ️Futbolka surat we yazgy(LOGO) goyup beryas! ️Kristala surat goyyas (Sowgatlyk üçin) ️Telefon Cehollar surat goyyas ️Mayka surat 10manat ️ Mundan başgada edýan işlerimiz köp goşmaça habarlaşyp bilersiñiz! !!

Kategoriýa : Hyzmatlar / Mahabat, poligrafiýa we neşirýat
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99364624141
Aşgabat / 3 gün öň

Bildirişi ýerleşdiren

TM Dizaýn studio

TM Dizaýn studio

Reklama, mahabat, design, çakylyklar, sowgatlar, paketlar, suwenirler
Все объявления

Habarlaşmak üçin

Meňzeş satyjylar

Armyt design & print
Armyt design & print
 • "Reklama, mahabat, sowgatlar, çakylyklar, harplar"

 • Biznes profil
Oguz Mahabat
Oguz Mahabat
 • Mahabat (Design studio) we poligrafiýa önümçiligi

 • Biznes profil
TM Dizaýn studio
TM Dizaýn studio
 • Reklama, mahabat, design, çakylyklar, sowgatlar, paketlar, suwenirler

 • Biznes profil
MELEGUSH
MELEGUSH
 • TIPOGRAFIÝA, ÇAP ETMEK, GAPLAMAK HYZMATLARY

 • Biznes profil