logo

FAWORI Boýaglar,Boyag | Краска

 • düýn
 • Aşgabat
 • 5689
 • 7

Düşündiriş

Dürli görnüşli ýokary hilli FAWORI boýaglar FAWORI Silikonly fasad boýagy Ajaýyp ýelimleýiş aýratynlyklary sebäpli diwara ajaýyp ýapyşýar. Silikon gurluşy doly gidroizolýasiýa üpjün edýär. Atmosfera şertleri, gün şöhlesi we howanyň hapalanmagy boýalan ýerine ýaman täsir etmeýär. Boýagyň howanyň geçirijiligi, üstünde emele gelen çyglylygyň bugarmagyna kömek edýär. Aňsat çalynýar. Gips, gödek gips, mozaika, beton, gödek beton, sement süýüm tagtalary, süýümli tagta, OSB we hatda ozal reňkini ýitiren, ýöne öz ýüklerine çydap bilýän gips ýüzlerine ulanylyp bilner. FAWORI Plastik. Çyglyga çydamly içki boýag Matt Silikon suw esasly içki boýag "Fawori". Hil we çydamlylygy bilýänler üçin iň gowy saýlaw! Gury otaglarda we ýokary çygly otaglaryň (aşhanalar, hammam, koridor we ş.m.) içindäki diwarlary we potoloklary boýamak üçin niýetlenendir. Köne (täze) boýalan (gipslenen) potoloklara ýa-da diwarlara, şeýle hem gips, çüýşe, guradyjy, beton, OSB tagtalary we süýümli aýna bilen ulanylýar. FAWORI Silikonlu mat. Çyglyga çydamly içki boýag Esasy ýokary derejeli bezegli bezeg, içerki emulsiýa mat boýagy silikonyň goşulmagy bilen akril kopolimer. Aýratynlyklar Fawori Silikon Matt Içki Boýag, suwa çydamly matdan ýasalan içki boýagdyr, ýokary gizleýiş güýji we ýokary hilli tygşytly önümiň mysalydyr. Ol aMaly ýüzüne ajaýyp aralaşýar. Howageçiriş ukyby bar. Talaplara laýyk çalynanda ýarylmaz, çişmez ýa-da gabygy bolmaz. Suw bazasy sebäpli ýakymsyz ys ýok we ekologiýa taýdan arassa. ‍♂️ Professional konsultasiýa Hilini kepillendirýäris Şäher içine we welaýatlara eltip bermek hyzmaty Iş wagtymyz 9:00-19:00 Habarlaşmak üçin +99365 72-65-88 Salgymyz: ş.Aşgabat, AkTam bazary, dükan №D009

Kategoriýa : Gurluşyk / Gurluşyk harytlar
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99365726588
Aşgabat / düýn

Meňzeş bildirişler

LAMINAT KAFEL BOYAG

Bedew

22.11.2023

6-12 AÝ GARAŞANYNA +99364089260 LAMINATLAR KAFELLAR KERA...

FAWORI SU-SAV Boyag | Краска

Aşgabat

düýn

FAWORI SU-SAV Akwa blok Akhli görnüşli ýüzlerde ulanmak üçin ak, akril...

FAWORI boyag | Краска

Aşgabat

düýn

FAWORI PREMIUM SENTETIK BOYA Üznüksiz ýokary ýalpyldawuk, ajaýyp gizle...

Icki diwar boyag | Краска Eco

Aşgabat

düýn

Içki diwar boýagy Beton ýa-sa suwagly diwarlara çalynjak ýeri gury bo...

Boyaglar | Краска | Kraska

Aşgabat

düýn

Dürli reňkde dürli boýaglar Melodi, Berger, Isatis yokary hilli, okolo...

Meňzeş satyjylar

Gurluşyk Dükany
Gurluşyk Dükany
 • Kafeller we mozaikalaryñ görnuşleri, Oboylar.

 • Biznes profil
Sina kafel
Sina kafel
 • "Ýokary hilli kafellaryñ 1200-den gowrak görnüşleri bar."

 • Biznes profil
GIPSLER MERKEZI
GIPSLER MERKEZI
 • GIPSLER MERKEZI OÝIŇIZI BIZIŇ BILEN BEZAŇ! AMATLY, TIZ WE ÝOKARY HILLI NETIJE. 7/24 SIZIŇ HYZMATYŇYZDA

 • Biznes profil
Ariston Obýezdnoý
Ariston Obýezdnoý
 • "Ariston Obyezdnoy " dükany jaýyňyzy ýylatmak we suw bilen üpjün etmek üçin önümleriň giň görnüşini hödürleýär.

 • Biznes profil
HOMEDECORTM
HOMEDECORTM
 • СТИЛЬНЫЕ ПОСТЕРЫ,МОДУЛЬНЫЕ КАРТИНЫ,УНИКАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ,ПОРТРЕТЫ

 • Biznes profil
BEKREWE HK
BEKREWE HK
 • GURLUŞYK ÖNÜMLERI. LOMAÝ WE BÖLEK SÖWDA

 • Biznes profil