logo

PEÝKAM

 • 25.11.2023
 • Daşoguz welaýaty / Daşoguz
 • 1399
 • 16

Düşündiriş

Peýkam Peýkam kampýuter hyzmatlary size aşakdaky hyzmatlary amatly bahadan hödürleýär! Ünüs beriň! Peýkam kampýuter hyzmatlary Edara Kärhanalara nagt däl gornüşde (pereçislenýa) ähli hyzmatlary we amatly bahadan HARYTlary hödürleýär. 1.Terjime hyzmaty. Ähli dillere amatly bahadan we çalt terjime edýäris. 2. online hyzmatlar (demir yol, awiabiletlary online alyp bermek, @ poçtadan dokumentlary ugradyp bermek we alyp bermek) 3.Çaphana hyzmatlary ,blankalary köp mukdarda amatly bahadan çap etmek, kitaplary ýasamak, wizitkalar, kataloglar çykarmak. 4.Kartrijlary doldurmak, printerlary kampýuterlary abatlamak 5.Windowslary çalyşmak antiwiruslary , driwerlary gurnamak we ýenede birnäçe hyzmatlary amatly bahadan size hodürleýär. Peýkam kampýuter hyzmatlarynda arzan bahadan ähli gornüşli konselýariýa HARYTlary bar Täze printerlar kampýuterlary amatly bahadan alyp bilersiňiz. Näme üçin Peýkam? Amatly baha , çalt we ygtybarly hyzmat, Tölegleri nagt we nagt däl görnüşinde töläp bilersiňiz. Biziň salgylarymyz 1.Daşoguz şäheri Parahat koçesi 29/1 jaýy 2.Daşoguz şäheri Al horezmi koçesi 31 nji jaýy Telefonlar +99363234153 +99364032215 @mail :peykamkampyuter@gmail.com

Kategoriýa : Hyzmatlar / Kompýuter hyzmatlary
Ýeri : Daşoguz welaýaty / Daşoguz
Telefon belgi :  +99363234153
Daşoguz welaýaty / Daşoguz / 25.11.2023

Meňzeş satyjylar

Akja electronics
Akja electronics
 • "Kompýuter we dürli tehnikalaryň lomaý we bölekleýin söwdasy."

 • Biznes profil
Сервисный центр «BEREKETLI»
Сервисный центр «BEREKETLI»
 • Ремонт бытовой техники и электроники в пределах Ашхабада

 • Biznes profil
ÝYNDAM TEHNIKA DÜNÝÄSI
ÝYNDAM TEHNIKA DÜNÝÄSI
 • Diňe lomaý baha we araçysyz

 • Biznes profil
Bulut techno
Bulut techno
 • Täze nesil täze tehnologiýalar.

 • Biznes profil
Restart Computers
Restart Computers
 • Компьютерные запчасти комплектующие

 • Biznes profil
TM Dizaýn studio
TM Dizaýn studio
 • Reklama, mahabat, design, çakylyklar, sowgatlar, paketlar, suwenirler

 • Biznes profil