logo

"KERWEN"TOY HYZMATLARY

 • 11.06.2024
 • Aşgabat
 • 9329

Düşündiriş

Salam hormatly ildeşler! Biziň toý hyzmatlarymyz Siziň tutýan toýuňyza goşant goşmak üçin dawaraly ýagdaýda Size ýokary hilli hyzmatlary hödürleýäris! Bizde türkmeniň toýuna, ýaş toý, jaý toý islendik toýlaryna hem-de sadakalary a gerekli bolan ähli hyzmatlar jemlenen. Döwrebap, tämiz, elin we elýeterli. ___"Kerwen" toy hyzmatlary ____ SADAKA MENYU 1 orunlyk gümez palata 100 manat _______________________________________ AŞ BEREN MENŸU !!! ETI SIZDEN !!! 1 orunlyk 80 manatdan _______________________________________ Gyzgyn naharlar: 1) Dograma 2) Ýarma 3) Palaw _______________________________________ Işdä açarlar: 1) Oliwýe 2) Buraçny almaly 3) Salýonny asorti 4) Badam salat 5) Swejy salat _____________________ Sowuk işdä açarlar: 1) Miweler pasyla gorä ( gök- gyzyl alma, banan, armyt, kiwi, üzüm ) 2) Somsa 3 görnuş, (etli, kädili,ysmanakly). _______________________________________ Peçonylar. ( 5 görnüş) Çörek ( türkmen, buhanka) _______________________________________ Suwlar: Arçalyk reňkli 2 görnüş, gazly, gazsyz suw, Kola Çynar, 7 Çynar, 7 Gün sok.7 gun. düÿe çaly(Her bukeda 2 ştuk). __________________________________________ "Kerwen" toy hyzmatlary __________________________________________ AGŞAMKY MENŸU 1 orunlyk Han palata 160 manat Göçme palata 180 m Gyzgyn naharlar: 1 Persidiski palow etli, 2 manty 3 toý çorba. _______________________________________ Şaşlyk 3 gornüş ( towuk,lüle.goÿun) naharlary saylama mumkinçiligi bar. _______________________________________ Işdä açarlar: 1) Ter önüm sewjy 2) Taýski etli 3) Badam salat 4) Sezyr 5) Swkolny ______________________________________ Holodny işdä açarlar: 1) Mýasnoÿ narezka. (4 görnüşi) 2) Läşge fri 3) Limon , maslina. 4. Süzme akroşka __________________________________________ Miweler möwsüm 6 görnüşi pasyla görä __________________________________________ Suwlar: Kola,(orginal 1.lt 1 st), 7 GÜN sok ,pepsi, kola,-fanta çynar,. arçalyk 2 görnüşi. Her bukeda 2 ştukdan (hemmesi 0.5l) __________________________________________ Sowgat 1) Çörek 2) Çaý kofe 4) Sowadyjy ulag 5) Ofisiantlar 6) Pasudalarm 7) Barny stoýka 8) Podez bezeg __________________________________________ 《Toyuňyz Gutly Bolsun Gadyrly Ildeşler》 __________________________________________ Habarlaşmak üçin +99364419090 +99365619346

Kategoriýa : Hyzmatlar / Iýmit ugry hyzmatlary
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi : Görkez
Aşgabat / 11.06.2024

Meňzeş bildirişler

Toy somsa pisme hyzmatlary

Aşgabat

düýn

Suratdaky öz bişiren somsalarym..Hamyryny gatlama edýän . Toy somsalar...

Toỳ Hyzmatlary. Powur

Çoganly

10.06.2024

Toy Hyzmatlaryny Edyas Dùrli Gornuṣli Naharlary Biṣiryaris Elyeterli...

Meňzeş satyjylar

BIR SUPRA
BIR SUPRA
 • "Bir Supra" - Çörek we Konditer önümleri"

 • Biznes profil
Ýakymly çörek önümleri
Ýakymly çörek önümleri
 • "Bizde birnäçe görnüşde çörek we çörek önümleri hem-de konditer önümleri öndürilýär."

 • Biznes profil
AR Aşgabat gipermarket
AR Aşgabat gipermarket
 • "AR Aşgabat gipermarket -siziň hyzmatyňyzda."

 • Biznes profil
Gulabat kafe
Gulabat kafe
 • Gulabat kafe Ýokory Hilli Tagamlar

 • Biznes profil
SABA-Miweli Oba
SABA-Miweli Oba
 • Iň gowy organiki şireler - SABA & 8 Ýap

 • Biznes profil
ШАШЛЫНDOST
ШАШЛЫНDOST
 • ШАШЛЫНDOST - seniň dostlaryñ mangaly

 • Biznes profil