logo

kirpik goýmak we öwretmek

  • 11 sag öň
  • Aşgabat
  • 3042

Düşündiriş

naranşiwini kirpik goýýan islan effekidiňizi isleýşiňiz ýaly goýýan işimden kem tapmarsyňyz 3 -4 hepde durýa 100dan 150manat aralykda3 d, 4d, 5d, we ş.m suratdakylaň bary öz işim eger kipigin ýok ýerleri bolsa saçdan goýup edip berýän islegine görä gürlikde başgada M,L kirpik mokyry efekit lisiçke kukulny islän gorunuşiňizde goýýan öýe barmak hyzmatam bar zatlamyň hili present garantiýaly gözüňi ajatmaýa gyzartmaýa 4 ýyl stažym bar öwenjeklere öwetýan 1500 manat sertifkat berýän öwrenýänçä gatnatýan özü öwrendim indi diýança ähli effekiti öwretýän salgymyz optowoý padywal

Kategoriýa : Hyzmatlar / Gözellik we saglyk hyzmatlary
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99361870833
Aşgabat / 11 sag öň