logo

Tamdyr Lezzeti kafe

 • 22.11.2022
 • Aşgabat
 • 24502

Düşündiriş

“TAMDYR LEZZETI RESTORANY ELTIP BERME HYZMATY” TELEFON BELGILERIMIZ: +99363 64 38 38; 72 51 52; 72 51 50; 121 121; DÖNER DONER LAWAS ………30 DONER LAWAS SYRLY ……….35 DÖNER ÝARTY CÖREK ………..30 ISKENDER ……….45 PALAW ÜSTI DÖNER ……….42 TOMBIK DONER ……….35 PALAW ÖZBEK PALAW ……….30 PALAW TAMDYR ………100 TOÝ PALAWY ………25 ÇORBALAR ÇEBIŞ ÇORBA .………28 EZOGELIN ÇORBA .………16 GOLUPSY ………24 DOGRAMA ………18 JÜJE ÇORBA ………29 JÜJELI UN AŞ ………29 PACA CORBA ………29 KELLE PAÇA ………15 KREMLI TOWUK ÇORBA ………19 MERJIMEK ÇORBA ………15 TIFTEL ÇORBA ……..22 UN AŞ GOWURDAKLY ……..17 YARMA ………16 YAYLA ÇORBA ……..12 GYZGYN TAGAMLAR BAGYR BOWREK SAÇ …….50 ETLI SÖTE ……..38 GOWYAJY KOTLET GREÇKALY…..31 GOWYAJI KOTLET PÜRELI .……31 GOWYAJI KOTLET RIS …….31 GÜVEÇ ETLI …….398 GÜVEÇ GUZY INJIK .……35 GÜWEÇ KELLE BAŞ AYAK …….142 JÜJE BATYRMA ……..45 JÜJE MESGEDE GOWURLAN ……45 KADI BAŞ ETLI …….178 KADI BAS JÜJELI ……..150 KAKMAÇ ……..54 KAKMAÇ BATYRMA ……..55 KELLE BAŞ AYAK PODNOS ……..90 KÜÝZEDE KEBAP ………186 OWGAN KEBAP TOKLY ………95 SAÇ ………136 SAÇ GOWURMA ....……38 ŞARA ………128 SPAGETTI TOWUKLY ………20 SPAGETTI ÜWELEN ETLI ………31 TOWUK KOTLET GREÇKALY…….29 TOWUK KOTLET PURELI ……..29 TOWUK SÖTE ………38 ÝUMURTGA ŞÖHLATLY ………35 PALAW ÖZBEK PALAW ……….30 PALAW TAMDYR ………100 TOÝ PALAWY ………25 TAMDYR LEZZETI BERRE TOKLY ..……….. 1600 BERRE TOKLY IŞLEKL .………… 1800 IŞLEKLI ÝARTY …………… 1000 BERRE TOKLY ÝARTY …………….800 BUT TAMDYRLAMA …………….400 ÇEBIŞ TAMDYRLAMA ……………1800 GAPYRGA TAMDYRLAMA …………600 INDUK TAMDYRLAMA ……………1800 TAMDYRLAMA BUT IŞLEKLI……..600 TAMDYRLAMA ÇEBIŞ IŞLEKLI…..1900 MANGAL TAGAMLARY BEDENE MANGAL …….85 ÇAŞLIK PADNOS KIÇI …….335 ÇAŞLIK PADNOS ULY +TABAKA.…480 ÇÖREK MANGALDA MESGELI.….20 GUZY BAGYR …….39 GUZY ÇAŞLIK .…..40 GUZY GAPYRGA .…..53 GUZY GAPYRGA SETKADA .…..53 GUZY T-BONE MANGAL .…..65 HAN LÜLE ……..54 KOTLET MANGAL SYRLY ……..42 LULE …….33 LÜLE LAWAŞ …….35 MANGAL KAKMAÇ …….78 PADNOS LUX …….1000 RAFFAELLO LÜLE ……..58 TABAKA PADNOS ……..185 TABAKA TOWUK ………100 TOWUK BUDY ………33 TOWUK ÇAŞLIK ………28 TOWUK GANAT SOWUSLY ………48 TOWUK GANATY ………42 TOWUK LÜLE ………30 TOWUK LÜLE LAWAŞ ………34 SALATLAR WE IŞDÄAÇARLAR AKROŞKA ……….23 BAKLAJANOWY RULET ……….39 ÇOPAN SALADY .………20 DYMOK ……….25 ETLI ASSORTI ……….210 ETLI SALAT ………..45 ETLI SOÝEWYÝ SOWUSLY ………..68 FRUKTOWYY ASSORTI ………..85 GREÇESKI SALAT …………36 GYZGYN ETLI SALAT …………53 GYZGYN TOWUKLY SALAT…………40 ITALÝANSKIY SALAT …………43 KÄŞIR SALAT …………15 LIMON ZEÝTUN …………32 MUJSKOY SALAT …………58 OLIWIÝE ETLI ………..36 OLIWIYE ………..33 SALYONNI ASSORTI ………..40 SEZAR TOWUKLY ………..49 SUZME CAL ………..32 SÜZME ÇAL GAZLANDYRYLAN..35 SWEJY SALAT ………..35 SWIKOLNI KISMISLI …………35 TAMDYR LEZZETI SALAT ………..40 WESENNIY ………..21 WINIGRET ………..21 DAŞ TAMDYRDA HAMYR ÖNÜMLERI LAHMAJUN ………..20 LAHMAJUN SYRLY ………..28 PIDE ÇÖREK KIÇI …………5 PIDE ÇÖREK ULY …………8 PIDE DOGRALAN ETLI …………42 PIDE DOGRALAN ETLI SYRLY …..52 PIDE GARYŞYK ………..40 PIDE SYRLY ………..42 PIDE TOWUKLY ………..38 PIDE UWELEN ETLI …………42 PIZZA ETLI ………..58 PIZZA GARYŞYK ……….60 PIZZA KOMELEKLI TOWUKLY….50 PIZZA MARGARITA ……….40 PIZZA TOWUKLY ………45 PIZZA ETLI ULY ………97 PIZZA GARYŞYK ULY ………98 PIZZA KOMELEKLI TOWUKLY ULY..88 PIZZA MARGARITA ULY ……….80 PIZZA TOWUKLY ULT ………86 HAMYRDAN TAÝARLANYLYAN ÖNÜMLER BLIŞI ETLI (6) SANY ……….28 BLIŞI ETLI SYRLY (6) SANY……..38 BÖREK ETLI ÇORBALY ……..33 BÖREK GÖKLI ÇORBALY ………26 ÇEBUREK ………11 ÇOPAN ÇÖREK ………100 ETLI ÇÖREK ………37 FITÇI DOGRALAN ETLI ………12 FITÇI KIÇI ………6 FITÇI ÜWELEN ETLI ………9 GUTAP GÖKLI ULY ………21 GUTAP KADILI ULY ………21 GUTAP KARTOŞKALY ULY ……..22 GUTAP UWELEN ULY. …….36 IŞLEKLI ASSORTI ……..700 IŞLEKLI DOGRALAN ETLI ……..57 IŞLEKLI GAPYRGALY ……..126 MANTY DOGRALAN ETLI ……..38 MANTY KÄDILI ……..30 MANTY ÜWELEN ETLI ……..36 MUÇNOY PADNOS KIÇI …….195 OWGAN SOMSA ETLI ……..12 PADNOS MUÇNOY ……..470 TAMDYR SOMSA ETLI ……..8 TAMDYR SOMSA KÄDILI ……..6 TAMDYR SOMSA KARTOŞKALY…6 TAMDYR SOMSA OTLY ………6 TAMDYR SOMSA ÜWELEN ETLI….7 TOY SOMSA ETLI ……..6 TOY SOMSA KÄDILI …….4 TOY SOMSA OTLY …….4 TÜRKMEN ÇOREK HAMYR ……..10 YAGLY ÇÖREK ……..29 ÝUMURTGALY BÖREK ……..28 GUTAP ETLI ………17 GUTAP GOKLI ………9 GUTAP KADILI ……….9 GUTAP KARTOSKALY ………..9 KICI GUTAP ETLI ………..9 KICI GUTAP GOKLI ………..6 KICI GUTAP KADILI ……….6 KICI GURAP KARTOSKALY ……….6 GARNIRLER GREÇKA ………………20 KARTOŞKA FRI ………………24 KARTOŞKA ÖÝ USULLY………18 MAKARON ………………20 GÖK ÖNÜMLERI GRILL……….40 PÜRE …………….16 RIS …………….20 BALYK TAGAMLARY BALYK MANGALDA ……………115 BATYRMALY BALYK……………120 SUDAK GOWURLAN…………..115 IÇGILER: Tamdyr Lezzeti Restoranymyzyň Barynda Ýörite Hünärmenler Tarapyndan Taýarlanylan Dürli Içgiler Kokteýller Limonadlar Sykylan Miwe Suwlary We Öz Diýarymyzda Öndürilen Ahli Miwe Suwlary We Sowuk Alkagolsyz Gazly We Gazlandyrylmadyk Içgiler Buýurmalar Esasynda Toý We Ähli Sadakalar Üçin Tamdyr Lezzeti Sizin Üçin Ýörite Özbek Palawy We Türkmen Toý Palawlary Göwrüm Mukdary Boýunça Taýarlamak We Eltip Bermek Hyzmaty Gurnap Berýär. Biziň Maksadymyz Türkemen Halkyna We Milletimize Dürli Milli Tagamlarymyz Bilen Hili Oňat Elýeterli Nyrhlar Boýunça Hyzmat Etmek Eltip Berme Hyzmaty We Rahat Dynç Almak Üçin Ýörite Niýetlenen Zalymyzda Ähli Hünärmenlerimiz Bilen Siziň Hyzmatyňyzda!!! “SABYRSYZLYK BILEN SIZIN JAŇLARYŇYZA GARAŞÝARYS TAMDYR LEZZETI” TELEFON BELGILERIMIZ: +99363 64 38 38; 72 51 52; 72 51 50; 121 121;

Kategoriýa : Hyzmatlar / Iýmit ugry hyzmatlary
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99361777721
Aşgabat / 22.11.2022

Meňzeş bildirişler

GRIBOYED KAFE ULY AK

Aşgabat

23.11.2022

GRIBOYED KAFEDA ULY AKSIYA ️️️IS WAGTY ️...

Meňzeş satyjylar

Mebel Zakaz "Säher Ýyldyzy " HK
Mebel Zakaz "Säher Ýyldyzy " HK
 • Söwda guramalary we ofislar üçin mebel öndürmek.

 • Biznes profil
Donper N1 Tehnika
Donper N1 Tehnika
 • "Biznes üçin Ýokary hilli tehnikalar"

 • Biznes profil
KAMERA DÜNÝÄSI
KAMERA DÜNÝÄSI
 • Diňe Biziň Dükanymyz, şäherdäki amatly we arzan bahadan iň soňky çykan durmuş tehnikalary enjamlary hödürleýär.

 • Biznes profil
"BADAM" Hususy kärhanasy
"BADAM" Hususy kärhanasy
 • "BADAM" GOZGALMAÝAN EMLÄK AGENTLIGI ,JAÝLAR BOÝUNÇA ISLENDIK DOKUMENT IŞLERINI,RESMINAMALARY SATLYGA TAÝÝARLAMAGA ÝARDAM BERÝÄRIS.

 • Biznes profil
"SUPRA" TIZ TAGAM
"SUPRA" TIZ TAGAM
 • "1 PIZZA ALANA + 1 PIZZA MUGT"

 • Biznes profil
AZIA ELEKTRONiK
AZIA ELEKTRONiK
 • Магазин видеонаблюдения и бытовой электроники

 • Biznes profil