logo
DÖWLETLI HALY

Düşündiriş

"Döwletli Haly" - ÝOKARY HILLI HALYLAR

HARYTLARYMYZ:

  • Eyran Halylar
  • Türk Halylar
  • Abadan Halylar
  • Özbek Halylar
  • Ýüpek we Ýüň Halylar
  • Halydan kartinalar we başga-da öýüňiz üçin haly önümleriniň görnüşleri kän

DÜKANYŇ AÝRATYNLYGY:

  • ✓ Öýüňize baryp ölçemek hyzmaty
  • ✓Kesip we owerloklap bermek hyzmaty
  • ✓Eltip bermek hyzmaty

BIZIŇ SALGYMYZ: 

  • Aşgabat ş.,G. Kulyýew köçe (Obýezdnoý koce) Peýkam bina. 2 nji gat.