logo
GÖK DEREK

Düşündiriş

GÖK DEREK- AGAÇDAN ÝASALAN ÖÝ WE OFIS ÜÇIN MEBELLER, SAUNALAR, TERRASALAR

Mebel önümlerini diňe arassa agaçlardan ybarat bolan materiallardan ýasalýar.

Sargyt esasynda ofis hem öý mebelleriniň giň toplumy taýýarlanylýar.

Sargytlar welaýatlardan hem kabul edilýär.