logo
H.K."RYSGALLY ÜLKE"DIDAR

Düşündiriş

HYZMATLAR:

  • JAÝLAR BOÝUNÇA ISLENDIK DAKUMENT IŞLERINI , RESMINAMALARY SATLYGA TAÝÝARLAMAGA ;
  • HOWLY JAÝLARY HUSUSYLAŞDYRMAGA;
  • GOZGALMAÝAN EMLÄGI SATMAGA WE SATYN ALMAGA ;
  • ŞAHADATNAMA WE TÜKELLEÝIŞ ALMAGA;
  • ALUW- SATUW ETMÄGE;
  •  SOWGAT, MIRAS,WESÝETNAMA;
  • ÝAZGA GIRIZIP ÇYKARMAGA;
  • ORDER JAÝLARY HUSUSYLAŞDYRMAGA, ATDAN-ADA GEÇIRMÄGE;
  • DÖWLETNAMA BOÝUNÇA INWENTAR-DOMOWOÝ, ŞERTNAMA BOÝUNÇA ÝITEN DOKUMENTLERI DIKELTMÄGE;
  • WE Ş.M. IŞLERI GYSGA WAGTYŇ DOWAMYNDA DÜZELDIP BERMÄGE KÖMEK EDÝÄRIS.