logo

Düşündiriş

KASPIAN 2010 ýylda ''Kaspian'' adyna eýe bolan 13 ýyldan bäri halkymyza hyzmat edip gelýär.

''Kaspian'' sözü- kaspi deňzi, suw hem aziýa diýmegi añladýar.

Daşary döwletlerden 1000-lerçe görnüşli suw nasoslary, moýka apparatlary, agrotehnikalary, poźarny enjamlary, suw filtirleri getirip halka hyzmat edýäris.

''Kaspian'' hususy kärhana bolup, Size peýdalanmak üçin 5 welaýatda-da dükanlary, ammarlary bolmagy, amatly bahada halka hödürleýär.

Düzüp bermek hyzmatlary hem bar.

Ussa bilen üpjun edýäris 

Täzelik bizin kärhanamyz suw nasoslara 6 aý kepillik gecýär!

Online görnüşinde gurluşyk dükan açyldy onda 5 welayatyn dùkanlary ussalary jemlenen ýeri.

Kärhanamyz işewir işgärleri zakaz esasynda mini zawotlary getirip berýärler.