logo
RIMATO  Egin eşik dükany

Düşündiriş

"RIMATO" Egin-eşikler dükanymyzda:

  • Erkekler
  • Zenanlar
  • Çagalar üçin her dürli egin eşikler bardyr,dört pasyla degişli bolan.

Türkiye döwletiniň önümleri

  • Ýokary hil
  • Amatly baha

Biziň dükanymyzda duhilarymyz hem-de himiýa harytlary hem bar

Welaýata we şäher içi eltip berme hyzmaty bar

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri,10 - ýyl Abadançylyk şaýoly,142-nji binasi.(Öňki Moskowskiý köçe,LG VESTEL ýazgyly binanyñ 1-nji gaty)