logo
Garagum Pack
toypay sumka
toypay sumka

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 sag öň

toylarda paylamana v.i.p toypay sumka. 2tarapam suratly. packada 50san...

N95 filtrli maska
N95 filtrli maska

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 gün öň

N95 filtli maska. gurlyşykda,boyag işlerinde, teplisa önümçiliginde,aw...

Kombinzon
Kombinzon

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 gün öň

yokary hilli kombinezon. awtoboyag işlerinde,teplisa önümçiliginde ula...

простынь одноразовый
простынь одноразовый

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 gün öň

(0.8m*1.8m )ölçeglerde 10 ştuk sms materialdan odnorazowyy prostin. g...

Sumka
Sumka

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 gün öň

köp gezeklik sumkalar.paçkada 50 şt bolyar. packa bahasy 125 manat. sa...

Bone
Bone

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 gün öň

paçka da 100 ştuk . aşhanalarda ulanylyar. ak, gök we gara reňkleri ba...

чехол çehol
чехол çehol

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 gün öň

çehol öndüryäs.logoñyzy yazdyryp bilersiniz....

yumşak mebel arkalygy
yumşak mebel arkalygy

Ruhabat (90-njy razýezd)

2 gün öň

yumşak mebel öndürüjiler üçin spanbond mata topy 770manat. gsm we uzyn...

Все объявления

Düşündiriş

Siziň dükanyňyzy mahabatlandyryp, söwdaňyzy has-da giňeltjek, ekologiki taýdan arassa we ISO standartlaryna laýyk gelýän spunbond torbalaryny siziň öz logoňyz bilen öndürip, siziň biznesiňiziň ösmegine ýardam bermek isleýäris. Biziň torbalarymyz köp gezeklik bolup, diňe bir siziň müşderilerňiziň göwnünden turman, eýsem müşderileriňiziň  dürli ýerlerde, dürli sebäplerde ulanmagy netijesinde siziň biznesiňizi her ýerde mahabatlandyrar.

  • Ýumşak mebel üçin mebel arkalygy
  • Kombenzon
  • Halat
  • Prostin
  • Bone
  • N95 maska
  • 3ply maska

Has giňişleýin maglumatlary +99363187681 telefon belgisi arkaly habarlaşyp alyp bilersiňiz.

Ähli welayatlara eltip bermek hyzmaty bar.

İş wagtymyz:  Hepde içi 9:00-18:00.

(Yekşenbe dynç güni)