logo
Ýakymly çörek önümleri
Kruwassan
Kruwassan

Aşgabat

3 gün öň

Bizden 10 sany Kruwassan alsanyz sularyaly karopkala salyp beryas bir ...

Diýetiçiski Baton
Diýetiçiski Baton

Aşgabat

3 gün öň

Diýetiçiski baton 7m ...

snikrs pirožny
snikrs pirožny

Aşgabat

3 gün öň

Cay basynda iymane taze tagam snikrs pirožny gowurlan hozly, kriemli,...

Napalýon tort
Napalýon tort

Aşgabat

07.06.2024

Napalýon tortlarmyz ýokary hilli we tagamy tasir galdyryjy baha berip ...

Sosiskaly bulka
Sosiskaly bulka

Aşgabat

05.06.2024

Sosiskaly bulka bahasy 3.50 halal sosiskadan tayaranan...

Şokaladny Napoleon tort 40m
Şokaladny Napoleon tort 40m

Aşgabat

05.06.2024

Şokaladny napoleon tortlarmyzyň şokaladny görnüşi tagamyndan habaryňyz...

Ýakymly Çörek Önümleri
Ýakymly Çörek Önümleri

Aşgabat

05.06.2024

Bizde yokar hilli amatly bahadan corek we corek onumleri ondurilyar ye...

Remezan, Pide çöregk
Remezan, Pide çöregk

Aşgabat

29.05.2024

Pide çörek 4 manat dosdawka hyzmatymyz bar tel 231653 682327 165414 16...

Все объявления

Düşündiriş

"Ýakymly çörek" önümleri - Bizde birnäçe görnüşde çörek we çörek önümleri hem-de konditer önümleri öndürilýär.

Hili taýdan arassa konditer önümlerimiz dünýäniň ösen tehnologiýalarynyñ ornaşdyrylmagy bilen öz işine ussat hünärmenler tarapyndan taýýarlanyp gyzgyny bilen halkymyza hödürlenýär.

Bizde kruassanyň we smidiň ona golay görnüşi, mele-myssyk Türkmen çöreklerimiziň we dünýä ýüzüniň käbir çörek önümleriniň birnäçe görnüşleri şeylede köp sanly bulka önümleri öndürilýär.

Ýokary hilli Gazak unyndan taýýarlanýan bu önümlerimiz bahasynyñ amatlylygy bilen şeýle-de ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.

«Ýakymly» çörek önümleri dükany şäher içindäki isleg bildirýän söwda nokatlaryna öz önümlerini eltip berip hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny mälim edýär.

Ýokary hilli bugdaý unundan edilýän bu önümleriň önümçiligi awtomatlaşdyrylan usulda alnyp barylýar. Önümiň hiline berk gözegçilik edilýär.

«Ýakymly» çörek we çörek önümleri dükany şeýle hem sargytlar boýunça toý-sadakalary üçin önümleri taýýarlap berýär.

Eltip bermek hyzmaty bar.

Dükan her gün sagat 07:00-dan 23:00-a çenli hereket edýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Ýerewan köçesi, «ÝAKYMLY çörek önümleri»