logo
Ýakymly çörek önümleri
kapucino
kapucino

Aşgabat

19.09.2023

kapucino 15m Ýakymly coffee tel 165414 165415...

Sosiskaly bulka 3.50m
Sosiskaly bulka 3.50m

Aşgabat

18.09.2023

Sosiskaly bulka % halal sosiskadan taýarlanýar. Gaýtalanmajak tagaml...

Remezan, Pide çöregk
Remezan, Pide çöregk

Aşgabat

18.09.2023

Pide çörek 4 manat dosdawka hyzmatymyz bar her hepdanin dync guni dosd...

Smit
Smit

Aşgabat

18.09.2023

Turkiýanyň meşhur önümi gaytalanmajak tagamly smit Ýakymly çörek önüml...

kruwasan
kruwasan

Aşgabat

17.09.2023

biziň kruwassanlarmyz ozbolusly tagamy we bahalarnyn amatlylygy bilen ...

Ýakymly Çörek Önümleri
Ýakymly Çörek Önümleri

Aşgabat

14.09.2023

Bizde yokar hilli amatly bahadan corek we corek onumleri ondurilyar ye...

Köp görnişli Bulkalar 2 manat
Köp görnişli Bulkalar 2 manat

Aşgabat

14.09.2023

Bizde tagamlyja BULKALAR öndirilýar bahasy amatlyja ähli görnişleri 2 ...

Doner çörek 10m
Doner çörek 10m

Aşgabat

14.09.2023

Doner çörek 10m 20m Lawaş 20m Halat etden taýarlanan tel 63 848 848...

Все объявления

Düşündiriş

"Ýakymly çörek" önümleri - Bizde birnäçe görnüşde çörek we çörek önümleri öndürilýär.

Hili taýdan arassa konditer önümlerimiz dünýäniň ösen tehnologiýalarynyñ ornaşdyrylmagy bilen öz işine ussat hünärmenler tarapyndan taýýarlanyp gyzgyny bilen halkymyza hödürlenýär.

Bizde kruassanyň we smidiň ona golay görnüşi, mele-myssyk Türkmen çöreklerimiziň we dünýä ýüzüniň käbir çörek önümleriniň birnäçe görnüşleri şeylede köp sanly bulka önümleri öndürilýär.

Ýokary hilli Gazak unyndan taýýarlanýan bu önümlerimiz bahasynyñ amatlylygy bilen şeýle-de ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar.

«Ýakymly» çörek önümleri dükany şäher içindäki isleg bildirýän söwda nokatlaryna öz önümlerini eltip berip hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny mälim edýär.

Ýokary hilli bugdaý unundan edilýän bu önümleriň önümçiligi awtomatlaşdyrylan usulda alnyp barylýar. Önümiň hiline berk gözegçilik edilýär.

«Ýakymly» çörek we çörek önümleri dükany şeýle hem sargytlar boýunça toý-sadakalary üçin önümleri taýýarlap berýär.

Eltip bermek hyzmaty bar.

Hepdäň her dynç güni eltip bermek hyzmaty Mugt

Dükan her gün sagat 07:00-dan 23:00-a çenli hereket edýär.

Salgysy: Aşgabat ş., Ýerewan köçesi, «ÝAKYMLY çörek önümleri»