logo
City Mobile

Düşündiriş

Hormatly müsderiler ,, Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy ” söwda merkeziniň 095 magazyny şu günden başlap öz müşderilerine ,, City Mobile “ ady bilen hyzmat edip başlar.

    Magazynymyz müşderilerimiz üçin amatly we elýeter bahalarda original telefonlar we aksessuarlary siz üçin hödurleýar.

Köne telefonlary, täze telefonlara çalsyp bermek hyzmatymyz bar .

Şäher içinde ýaşaýan we işleýän salgyňyza baryp hem köne telefonlaryňyzy täze telefonlara çalsyp berýäris.

Bir ýa-da birnäçe modellarda telefonlary sargyt edip içinden öz halan telefonyňyzy alyp galyp bilersiňiz.

Şäher içi dastawkamyz bar 24 sagat siziň hyzmatyňyzda.

 

 

Išimizde Halallyk

Hiline kepillik

Isleg sizden kanagatlandyrmak bizden...

 

Bizde yene bir täzelik

Garaşaryna 12 aýa çenli

Gerekli resminamalar:

Edarañyzda Aylyk haky barada kepilnama (nace yyl ishleyaniz gorkezilen bolmaly)

Aşgabat propiska

Oňünden toleg, alýan telefonyña bagly.

Telefonlary yokary hilli amatly yagdayda bejermek hyzmaty hem bar +99362009030