logo
"NURY SPORT"-EGIN-EŞIK

Düşündiriş

"Nury Sport" egin eşikleri dükanynyň täze nokadynyň açylandygyny dykgatyňyza ýetirýäris 

Biziň 2 sany söwda nokadymyz bar:

  • Aşgabat şäheri, Parahat 6 (Mir 6) jaý N97 "Ýunus"markediň gapdaly
  • Aşgabat şäheri, Altyn Asyr Gündogar bazary, blok D-1, yeňil gurnama 2833 magazin

   Hormatly müşderiler "Nury Sport" egin-eşikleri magazini size döwrebap, iň ýokary hilli, amatly bahadan sport egin-eşiklerini hödürleýär! Bizde ähli erkek egin-eşiklerine degişli Futbolkalar, Forma balaklar, Krossowkalar, tomus möwsümi üçin Şortiklar we içgi egin-eşiklerine çenli bar!

Bizde ahli müşderilerimiz ucin bonus skidkalarymyz hem bardygyny yatladyarys. Hökman gelip görmegiňizi maslahat berýärin! "Nury Sport" egin-eşikleri dukany size garaşýar!"

Iş wagtymyz: hepdäniň her güni sagat 9:00 dan 21:30 a cenli.

Eltip bermek hyzmatymyz Türkmenistanyň islendik nokadyna bar. Tiz hemde ynamly.

Habarlasmak üçin: +99361973223; +99361220260