logo
BM - Egin eşikler dükany
BM Sagatlar
BM Sagatlar

Parahat 3

şu wagt

Salawmaleykim bizin BM egin eshik duKANmyza taze gelen sagatlarmyzy ho...

Sportiwkalar
Sportiwkalar

Aşgabat

şu wagt

Salam bizin BM egin esik magazynmyzda taze gelen sportiwkalar witrowka...

Wadalaskalar jinsylar
Wadalaskalar jinsylar

Parahat 3

şu wagt

Salawmaleykim bizin BM egin esik dukanmyza taze gelen wadalaskalar jin...

Formalar kurtga
Formalar kurtga

Parahat 3

şu wagt

Salawmaleykim bizin BM egin esik dukanmyza taze gelen sportivny formal...

Kurtga switr
Kurtga switr

Parahat 3

düýn

Salawmaleykim bizin BM egin esik dukanmyzda taze kurtgalarmyz switrlar...

Krossowka
Krossowka

Parahat 3

düýn

Salawmaleykim bizin BM egin esik dukanmyzda taze model krossowkalarmyz...

Cartier sagatlat
Cartier sagatlat

Parahat 3

5 sag öň

garzanladys dowam etyar Cartier Lux mehanika sagatlarmyz oñ 2000-2500 ...

Patek philppe
Patek philppe

Parahat 3

5 sag öň

Arzanlasyk dowam etyar Patek philippe mehanika Lux sagadymyz bahasy 18...

Все объявления

Düşündiriş

BM egin eşikler täze açylan dükanymyz bilen sizi tanyşdyrýarys. Biziň Asgabat saherimizde iki sany söwda nokadymyz bar.

  • Aşgabat şäheri, Parahat-3 (MIR-3), BEKO jaý, ýerzemin
  • Aşgabat şäheri, Altyn Asyr Gündogar bazary, (talkucka) D1 Blok 2839 magazyn

Hormatly müşderilerimiz biziň täze açylan BM egin-eşik dükanymyzda  kiçi çaga egin-eşiklerinden başlap uly adamlara çenli ähli görnüşde egin eşiklerimiz bar täze islegiňize görä döwrebap Krossowkalary, Futbolkalary, Formalary, we Polklasika egin eşikleri Köwüşleri hem-de Sagatlary Duhylary öz islegiňize görä ähli zatlary amatly bahadan alyp bilersiňiz hökman geliň görüň biziň BM egin eşik dükanymyz size garaşýas.

Türkmenistanyň ähli welaýatlarna we şäher içine eltip bermek hyzmatymyz bar  we tiz wagtda eliňize gowuşýar.

Biziň BM egin-eşik dükanymyzda NAGT we KART üsti bn hem töleg edip bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin: 99364162383 ; 99364424956