logo
BM - Egin eşikler dükany
Futbolka kros in Amatly baha
Futbolka kros in Amatly baha

Parahat 3

düýn

AHLI DUHYLARMYZ SKIDKAA 249 TMT AHLI HUBLOT Sagatlarmyz bolsa 139 TMT ...

BOSS Polklasika Komplektlar
BOSS Polklasika Komplektlar

Parahat 3

2 gün öň

Salawmaleykim bizin BM Egin Esik dukanmyza taze model Komplektlarmyz g...

Hermes Lacoste Boss futbolka
Hermes Lacoste Boss futbolka

Parahat 3

15 sag öň

Salawmaleykim bizin BM Egin Esik dukanmyzda taze model Pekin Pagta mat...

Lacoste BOSS Burberry futbol
Lacoste BOSS Burberry futbol

Parahat 3

15 sag öň

Salawmaleykim bizin BM Egin Esik dukanmyzda taze model futbolkalarmyz ...

Nike futbolka formalar
Nike futbolka formalar

Parahat 3

15 sag öň

Salawmaleykim bizin BM Egin Esik dukanmyza taze model Turkun Nike futb...

Turkun Futbolkalary 79 TMT
Turkun Futbolkalary 79 TMT

Parahat 3

15 sag öň

Salawmaleykim bizin BM Egin Esik Dukanmyza taze Model futbolkalarmyz g...

Esiker krossowkalar
Esiker krossowkalar

Parahat 3

15 sag öň

Salawmaleykim bizin BM Egin esik dukanmyza taze model egin esiklermiz ...

Patek Philippe sagat mehanika
Patek Philippe sagat mehanika

Parahat 3

15 sag öň

Patek philippe mehaniçeski sagat; Lux kaçestwa mehanika eliñ hereketin...

Все объявления

Düşündiriş

BM egin eşikler täze açylan dükanymyz bilen sizi tanyşdyrýarys. Biziň Asgabat saherimizde iki sany söwda nokadymyz bar.

  • Aşgabat şäheri, Parahat-3 (MIR-3), BEKO jaý, ýerzemin
  • Aşgabat şäheri, Altyn Asyr Gündogar bazary, (talkucka) D1 Blok 2839 magazyn

Hormatly müşderilerimiz biziň täze açylan BM egin-eşik dükanymyzda  kiçi çaga egin-eşiklerinden başlap uly adamlara çenli ähli görnüşde egin eşiklerimiz bar täze islegiňize görä döwrebap Krossowkalary, Futbolkalary, Formalary, we Polklasika egin eşikleri Köwüşleri hem-de Sagatlary Duhylary öz islegiňize görä ähli zatlary amatly bahadan alyp bilersiňiz hökman geliň görüň biziň BM egin eşik dükanymyz size garaşýas.

Türkmenistanyň ähli welaýatlarna we şäher içine eltip bermek hyzmatymyz bar  we tiz wagtda eliňize gowuşýar.

Biziň BM egin-eşik dükanymyzda NAGT we KART üsti bn hem töleg edip bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin: 99364162383 ; 99364424956