logo
“ BERK DAŞ “ önümçiligi
"brusçatka" gurluşyk строй hyzmat
"brusçatka" gurluşyk строй hyzmat

Aşgabat

28.02.2023

Bu şekilmiziň ady “brusçatka IMPERIA” bu şekiliň özünden bir näçe gab...

brusçatka
brusçatka

Aşgabat

07.03.2023

Bu şekilmiziň ady “YEWROPEYKA” Sargytda reňkler öz islegiňe görä. Ba...

Plitka Parket
Plitka Parket

Aşgabat

07.03.2023

Bu şekilmiziň ady “ARYA PARKET” Sargytda reňkler öz islegiňe görä. B...

plitka
plitka

Aşgabat

07.03.2023

Bu şekilmiziň ady “AWAZA” Sargytda reňkler öz islegiňe görä. Bahasy ...

plitka
plitka

Aşgabat

07.03.2023

Bu şekilmiziň ady. “Daragt” Reňkleri. Ýantar mramor - Granit mramor -...

plitka
plitka

Aşgabat

07.03.2023

Bu şekilmiziň ady “GÜLISTAN” Sargytda reňkler öz islegiňe görä. Baha...

DAG GÜLI
DAG GÜLI

Aşgabat

01.03.2023

Bu şekilmiziň ady “DAG GÜLI” Sargytda reňkler öz islegiňe görä. Baha...

pltka
pltka

Aşgabat

01.03.2023

Bu şekilmiziň ady “SULTAN” Sargytda reňkler öz islegiňe görä. Bahasy...

Все объявления

Düşündiriş

"BERK DAŞ" önümçiligi diňe ýokary hilde (premium) derejede bolmagyny maksat tutunyp ýörite howly ýörelgelere düşeljek plitkadyr brusçatkalary hödürleýär!

Hil aýratynlygy!

 • Suwa garşylygy üýtgemezden ‘W80’
 • Aýaza garşy -33°C / ‘ F310’aýlaw
 • “BAYFERROX “ aşa gyzgyna reňkiň berk galmagy 99%
 • Dykyzlygy ‘M1090 - ULtra’KEWLAR’ betona deňdir.
 • Zeý-Şora garşylygy  99% 
 • Estetiki taýdan özüne çekijiligi 99%
 • Birnäçe şekiller ýeketäk şahsy çyzgymyzda ýaýradylmagy.
 • Plitkalarmyzyň ömri adamyň ortaça ömrine deňdir.


Hyzmatlarmyz!

 • Türkmenistanyň çäginde gapyňyza çenli eltip berilmesi.
 • Müşderi islese diňe plitkanyň özüni sargyt etmesi.
 • Müşderi islese biziň öz ussalarmyzyň gurnap bermesi.
 • Dizaýner gurnamasyny amala aşyrmak.


Sargytlar!

 • Sargyt ediljek wagty min/ 1 aý - 2 aý  öňünden
 • Sargyt edilende 20% awans.
 • Bahalar saýlanan şekillere we reňklere görä üýtgäp bilýär.


Şekilleri ofisimizde saýlap sargyt edip bilersiňiz!


Ofis salgymyz:  Paýtagt Aşgabat. Köşi Taslama 135 nji öý


Habarlaşmak üçin:  865-71-09-95 / 864-88-68-60
Instagram sahypa:  @berk_dash  
TikTok sahypa: @berk_dash  
Mail adres:  berk_dash@mail.ru