logo
Armyt design & print
SOWGATLYK BOKAL,RUÇKA, ÇAKYLYK
SOWGATLYK BOKAL,RUÇKA, ÇAKYLYK

Aşgabat

20 sag öň

dolY OKAÑ DOSTLAR, BIZ BÄRDE!!!️ Armytdan iñ gowy reklama önümle...

FLAÝER, WIZITKA TAÝÝARLAMAK
FLAÝER, WIZITKA TAÝÝARLAMAK

Aşgabat

20 sag öň

Salam dostlar! Biz size dürli görnüşli, owadan dizaýnly flaýerleri?...

BRELOK MAŞYNA HER HILI WIZITKA
BRELOK MAŞYNA HER HILI WIZITKA

Aşgabat

20 sag öň

Breloklar 1 tarapy 🛻maşyn nomerli, beýleki tarapy telefon nomer goý...

BLOKNOT SOWGATLYK ÖZ ADYÑ BN
BLOKNOT SOWGATLYK ÖZ ADYÑ BN

Aşgabat

20 sag öň

Öz logotipiňiz bilen ýa-da ️adyñyzy ýazdyryp bloknot ýasatmak is...

SOWGATLYK BOKALLAR SUWA AÇYLYA
SOWGATLYK BOKALLAR SUWA AÇYLYA

Aşgabat

20 sag öň

Doglan günler, 14 nji fewral️, 8 mart‍♀️ ýaly baýramçylyklarda bi...

BANNER ŞTENDER REKLAMA
BANNER ŞTENDER REKLAMA

Aşgabat

düýn

Salam! Banner peçat işleri dürli ölçeglerde gurnamak doglan ...

TOÝ ÇAKYLYKLAR, SOWGATLAR
TOÝ ÇAKYLYKLAR, SOWGATLAR

Aşgabat

düýn

Toý çakylyklaryñ dürli görnüşlerini️ amatly bahadan bize sargyt ?...

SAÝT DÜZÜP BERMEK HYZMATY
SAÝT DÜZÜP BERMEK HYZMATY

Aşgabat

düýn

Ýokary hilli zähmetiñ netijesinde tiz wagtda amatly ️ba...

Все объявления

Düşündiriş

«Armyt» design & print reklama hyzmatynyň dürli görnüşlerini, amatly bahadan size hödürleýär! «Armyt» bilen biznesiňizi ösdüriň!

Artykmaçlykarymyz:

 • №1.Sargytlary 1-5 iş gününiň dowamynda taýýarlamak;
 • №2.Professional dizaýn hyzmaty;
 • №3.Baha amatlylygy;
 • №4. Kepillikli hyzmat;
 • Müşderileriň hoşallygy, biziň esasy maksadymyz!

BIZIŇ HYZMATLARYMYZ:

 •  WIZITKALAR (görnüş kän)
 •  FLAÝERLER 
 •  BUKLETLER 
 •  logotipli BLOKNOTLAR 
 •  BANNER peçat 
 •  STIKER peçat 
 •  POSTERLER 
 •  toý ÇAKYLYKLARY 
 •  EŞIKLERE peçat 
 •  BOKALA peçat 
 •  suw guýañda surat çykýan BOKAL 
 •  logotipiňiz ýerleşdirilen RUÇKALAR 
 •  dürli MENÝULARY taýýarlamak 
 •  logotipiňiz ýerleşdirilen SAGATLAR 
 •  KALENDARLAR (dürli görnüşli)
 •  KUBARIKLER 
 •  skidka KARTLARY 
 •  logañyz ýerleşdirilen BRELOKLAR 
 •  maşyn nomerli BRELOKLAR 
 •  ýazgyly TABLIÇKALAR (kabulhana we ş.m) 
 •  logañyz ýerleşdirilen KAGYZ SUMKALAR 
 •  logañyz ýerleşdirilen KOWRIKLER 
 •  şekilli AGAÇ önümleri 
 •  GÖWRÜMLI HARPLARY ýasamak 
 •  GÖWRÜMLI ÇYRALY harplar ýaly reklama önümleridir.

Mundan başga-da adamlaryñ gözünde galan ençeme kärhanalaryñ  logalaryny ýasan ussat dizaýnerlerimiz  tarapyndan siziñ kärhanañyz we dükanlaryñyz üçin
 LOGOTIPLERI çyzyp bermek
 internet ulgamy üçin reklama POSTLARYNY
 işläp bermek ýaly hyzmatlarymyz bar.

Bize ýüz tutuñ, "ARMYT" studiosynyñ işine ezber hünärmenleri  sizi güler ýüz bilen kabul eder!
Sargytlaryñyz IÑ TIZ wagtda ýerine ýetiriler
Eltip bermek hyzmaty doly güýjünde işleýändir dostlar! 

Adres: Aşgabat şäheri, Türkmenbaşy şaýoly, 25/22(TDU-nyň ýany)
Işiñiz şowly bolsun!