logo
"Bagt Şäher"Hususy Kärhanasy
Gurtly Hususy Podwal
Gurtly Hususy Podwal

Gurtly

23 sag öň

🟩 Satlyk 🟩 Hususy Podwal 🟩 Yerlesyan yeri Gurtly, Bagt gul Sowda m...

Ferma Babadurmaz
Ferma Babadurmaz

Ak bugdaý etraby

düýn

🟩 Satlyk 🟩 Ferma 🟩 Yerlesyan yeri: Ak bugday etrap, Babadurmaz 🟩 U...

Arenda 3 komnat
Arenda 3 komnat

Hitrowka

düýn

🟩 Arenda 🟩 Hitrowka depon golayy 🟩 3 komnat 🟩 hemme sertleri bar ?...

Mir 2 2 komnat 3 komnat
Mir 2 2 komnat 3 komnat

Parahat 2

düýn

🟩 Satlyk 🟩 Mir 2 🟩 Yerlesyan yeri gowy, FOK-yn golayy 🟩 9 etaźly ...

Magtymguly 12 sotok plan jay
Magtymguly 12 sotok plan jay

Änew

düýn

🟩 Satlyk 🟩 Anew Magtymguly 🟩 12 sotok yer 🟩 4 komnat plan jay 225m...

satlyk 2 gektar seh
satlyk 2 gektar seh

Ak bugdaý etraby

düýn

🟢 Gyssagly satlyk Seh Yerlesyan yeri Ak bugday etraby, 38 ( yaslyga ...

Mir 7/1 1 komnat
Mir 7/1 1 komnat

Parahat 7

düýn

🟢 Satlyk 🟢 mir 7/1, Kotowski kocan ugry 🟢 5nji etaź 🟢 1 komnat 48m...

Arenda Aytakow elitka 4 komnat
Arenda Aytakow elitka 4 komnat

Aýtakow (Oguzhan köç.)

düýn

🟩 Arenda 🟩 Aytakow elitka, g 🟩 9njy etaź 🟩 4 komnat 🟩 Hemme sertl...

Все объявления

Düşündiriş

Size öz hyzmatlarymyzy hödürleýäris!

 

Size jaýlary amatly satyn almaga we satmaga, kärendä bermeklige we almaklyga gysga wagtyň içinde kömek edýäris!

 

Resminamalary resmileşdirmek: 

🟢 Jaýlary hususylaşdyrmak, 

🟢 mirasdüşerlik, wesýetnama

🟢 satyn-almak,satmak, 

🟢 sowgat etmek,

🟢 gaytadan yazga durmak

 üçin gerekli resminamalar bukjasyny kanuna laýyk, tiz we ygtybarly yerine yetirýäris!

 

tmcars home fone