logo
"ALTYN GANAT" DÜKANY

Düşündiriş

Hormatly müşderiler!!!  Biziň ,,Altyn ganat’’ dükanymyz size:

  1. Dürli görnüşdäki MATALARY (shtapellar,suzannalar,zara we ş.m) we ÝAKALARY
  2. Zenan we erkek AÝAKGAPLARY
  3.  ÇAGA EŞIKLERI  amatly bahalardan hödürleýär.

 Hormatly müşderiler bu harytlarymyzy  biziň dükanymyzdan  Bölekleýin we Lomaý görnüşinde hem alyp bilersiňiz!!!

Harytlaryň lomaý bahasy bildirşlerde görkezilen bahalardan doly üýgeýär.

Dostawka hyzmatymyz bar

Dükanda köp dürli AKSIÝALAR  geçirilýär

       Mähriban adamlar dükanymyz size we sizden geljek jaňlara garaşýar!!!

Salgymyz: Parahat 1, jaý 70 ,,Altyn ganat’’ dükany

                   Parahat 7, Bereketli Bazar 2-nji gat 191-nji magazyn ,,Altyn ganat’’ dükany

Habarlaşmak uçin: +993 62 73-02-72

                           Imo: +993 63 11-87-08

                           Imo: +993 65 36-94-78