logo
Damla
Damla-BU?
Damla-BU?

Aşgabat

şu wagt

"Damla" Türkmenistandaky onlaýn bazar meýdançasydyr. Biziň maksadymyz,...

Damla-online söwda. Biznes
Damla-online söwda. Biznes

Mary

2 sag öň

Online söwdanyň peýdalary...

Damla-online söwda. Biznes
Damla-online söwda. Biznes

Mary

2 sag öň

Harytlaryňyzyň satyşyny ýokarlandyrmak üçin mümkinçilik...

Damla-açylyş
Damla-açylyş

Mary

2 sag öň

Damla - online bazaryň açylmagyna az gün galdy...

Damla- online bazar. Biznes
Damla- online bazar. Biznes

Mary

2 sag öň

Söwdaňyzy artdyrmak üçin pursat!...

Damla- online satyş. Biznes
Damla- online satyş. Biznes

Mary

2 sag öň

Biz bilen islendik harytlaryňyzy satyp bilersiňiz! Has giňişleýin Tik ...

Damla-mugt hyzmatlar
Damla-mugt hyzmatlar

Mary

3 gün öň

Damla online söwda platformasynyň satyjalar üçin mugt hyzmatlary...

Damla-online söwda
Damla-online söwda

Mary

12.06.2024

"Damla" Türkmenistandaky onlaýn bazar meýdançasydyr. Biziň maksadymyz,...

Все объявления

Düşündiriş

"Damla" Türkmenistandaky onlaýn bazar meýdançasydyr.

Biziň maksadymyz, Türkmenistandaky telekeçileriň önümlerini giň köpçülige elýeterli etmek.

Mugt agzalyk: Sahypamyzyň mugt agzasy hökmünde önümleriňizi aňsatlyk bilen satyp bilersiňiz.

Ygtybarly töleg: Elektron söwda sahypamyz ygtybarly töleg usullaryny goldaýar.

Çalt eltip bermek: Elektron söwda sahypamyz, Türkmenistanyň islendik ýerinde çalt eltip berýär.

"Damla" bilen satyň, girdejiňizi artdyryň!