logo
Toy, palata hyzmat
Toy, palata hyzmat

Aşgabat

29.05.2024

Salam Hormatly muşderiler! «Şamelek Pavilion» islendik baýramçylyk üçi...

Aşpezler gozleginde
Aşpezler gozleginde

Aşgabat

11.06.2024

Biziñ «Şamelek Pavilion» komandamyz tejribeli aşpezleriň gözleginde. ...

Çadyryñ ululygy
Çadyryñ ululygy

Aşgabat

11.06.2024

Biziň «Şamelek Pavilion» çadyrlarymyz içine 300-den 2000 myhmana çenli...

Çadyryñ şertleri
Çadyryñ şertleri

Aşgabat

11.06.2024

Biziň tejribämiz boýunça çadyrlarymyzyň ähli tebigi şertlerinde çydaml...

Çadyryñ bahasy
Çadyryñ bahasy

Aşgabat

11.06.2024

Palatalarynyñ bahasy iki faktorlar boýunça kesgitlenýär: 1. Myhman sa...

Palatalaryñ bezegi
Palatalaryñ bezegi

Aşgabat

11.06.2024

Biziň dekoratorlarymyz size üýtgeşik we hiç ýerde gaýtalanmajak dekorl...

Все объявления

Düşündiriş

Salam Hormatly muşderiler!

«Şamelek Pavilion» islendik baýramçylyk üçin ewropeýsky stilde bolan ajaýyp palatalar bilen üpjün edýär. Bu ýerde süýji tagamlardan, ýokary hyzmatdan we owadan bezegden lezzet alyp bilersiňiz.

 

Biz şular ýaly hyzmatlary hödürleýaris:

  •   Prozraçny potolok görnüşde palatkalar
  •   Göçme restoranlar
  •   Han palatalar
  •   Ak öýler
  •   Kofe ваr
  •   Stol stullar
  •   Bio hajathana
  •   Dürli gornüşli gap-gaçlar
  •   Gelin alyjy hyzmaty
  •   Kendibar (süýji stol)

 

Islendik soragda bizin bilen habarlagyp maslahatlaşyp bilersiniz:

+993 63221082

+993 65330028

+993 12415160

+993 65728968