logo
Aýna-gapy merkezi

Düşündiriş

Alýumin-plastik, izo, jp, ayna gapylar.

Duş kabina, ofis, balkon aýnalar.

Mozaýka aýnalar.

Mör-möjeklere garşy setkalar.

çagalar uçin howpsuzlyk zamogy.

Ayna-gapydan sowuk yada şemal geçyän bolsa bejerip bermek.

Ayna-gapylaryň köne rezinlerini täzelemek.

Köne setkalary abatlamak we çalyşmak