logo

Tamdyr Lezzeti kafe

 • 22.11.2022
 • Ашхабад
 • 39441

Описание

“TAMDYR LEZZETI RESTORANY ELTIP BERME hyzmaty” Biziň Maksadymyz Türkemen Halkyna We Milletimize Dürli Milli Tagamlarymyz Bilen Hili Oňat Elýeterli Nyrhlar Boýunça hyzmat Etmek Eltip Berme hyzmaty We Rahat Dynç Almak Üçin Ýörite Niýetlenen Zalymyzda Ähli Hünärmenlerimiz Bilen Siziň hyzmatyňyzda!!! TELEFON BELGILERIMIZ: +99363 64 38 38; 72 51 52; 72 51 50; 121 121; PADNOSLAR *ÇAŞLIK PAD KIÇI……………………285 *ÇAŞLIK PAD ULY +TABAKA.…….395 * PADNOS LUX…………………………800 __________________________________ MANGAL TAGAMLARY BEDENE MANGAL…………………….72 ÇÖREK MESGELI.……………………17 GUZY BAGYR…………………………..33 GUZY ÇAŞLIK………………………….34 GUZY GAPYRGA……………………..45 GUZY GAPYRGA SETKADA……..30 HAN LÜLE……………………………….45 KOTLET MANGAL SYRLY…………35 LULE………………………………………28 LÜLE LAWAŞ………………………….29 TOMBIK LULE…………………………29 MANGAL KAKMAÇ………………….66 RAFFAELLO LÜLE……………………46 TABAKA PADNOS…………………..148 TABAKA TOWUK…………………….80 TOWUK ÇAŞLIK………………………24 TOWUK GANAT SOWUSL.………40 TOWUK GANATY…………….………36 TOWUK LÜLE…………………………26 TOWUK LÜLE LAWAŞ…….………29 __________________________________ TAMDYRLAMA BERRE TOKLY……..….…....………….1300 BERRE TOKLY IŞLEKL…….…………1400 IŞLEKLI ÝARTY………………………… 765 BERRE TOKLY ÝARTY….…………….680 BUT TAMDYRLAMA…….…………….350 ÇEBIŞ TAMDYRLAMA…..……………1510 GAPYRGA TAMDYRLAMA ………….350 INDUK TAMDYRLAMA….……………800 TAMDYRLAMA BUT IŞLEKLI………584 TAMDYRLAMA ÇEBIŞ IŞLEKLI…..1640 __________________________________ DÖNER DONER LAWAS………………….………30 DONER LAWAS SYRLY……………….35 DÖNER ÝARTY CÖREK……….……..30 ISKENDER………………………..……….45 PALAW ÜSTI DÖNER………….…….42 TOMBIK DONER………………….…….35 __________________________________ PALAW ÖZBEK PALAW………………………….30 PALAW TAMDYR……………..………100 TOÝ PALAWY………………….………25 ÇORBALAR __________________________________ ÇEBIŞ ÇORBA………………….………28 EZOGELIN ÇORBA……………………16 GOLUPSY….……………………….…….24 DOGRAMA………………………….……18 JÜJE ÇORBA……………………………29 JÜJELI UN AŞ……………………..…..29 PACA CORBA………………….………29 KELLE PAÇA……………….…..………15 KREMLI TOWUK ÇORBA…………19 MERJIMEK ÇORBA…………………15 TIFTEL ÇORBA……………….……..22 UN AŞ GOWURDAKLY…….……..17 YARMA………………………….………16 YAYLA ÇORBA……………….……..12 __________________________________ GYZGYN TAGAMLAR BAGYR BOWREK SAÇ……………..….50 ETLI SÖTE………..……………..….……..38 GOW KOTLET GREÇKALY…………..31 GOW KOTLET PÜRELI…………..……31 GOWYAJI KOTLET………………..…….31 GÜVEÇ ETLI……………………………….398 GÜVEÇ GUZY INJIKLI…………………35 GÜWEÇ KELLE BAŞ AYAK………….142 JÜJE BATYRMA………………….……..45 JÜJE MESGEDE GOWURLAN ……45 KADI BAŞ ETLI………………………….178 KADI BAS JÜJELI……………….……..150 KAKMAÇ…………………………………..54 KAKMAÇ BATYRMA…………..….….55 KELLE BAŞ AYAK PODNOS..……..90 KÜÝZEDE KEBAP..………..….………186 OWGAN KEBAP TOKLY…….………95 SAÇ…………………………………………136 SAÇ GOWURMA……………......……38 ŞARA…………..….…………..………….128 SPAGETTI TOWUKLY……….………20 SPAGETTI ÜWELEN ETLI…………31 TOWUK KOTLET GREÇKALY…….29 TOWUK KOTLET PURELI….……..29 TOWUK SÖTE…………………………38 ÝUMURTGA ŞÖHLATLY…..………35 __________________________________ SALATLAR WE IŞDÄAÇARLAR AKROŞKA……………………..……….23 BAKLAJANOWY RULET………….39 ÇOPAN SALADY…………….………20 DYMOK………………………..……….25 ETLI ASSORTI……………………….150 ETLI SALAT………………….………..45 ETLI SOÝEWYÝ SOWUSLY…….55 FRUKTOWYY ASSORT..………..85 GREÇESKI SALAT………….………36 GYZGYN ETLI SALAT….…………53 GYZGYN TOWUKLY SALAT…..40 ITALÝANSKIY SALAT…………….43 KÄŞIR SALAT……………………….15 LIMON ZEÝTUN…………..………32 MUJSKOY SALAT…………………58 OLIWIÝE ETLI…………….………..36 OLIWIYE……………………….……..33 SALYONNI ASSORTI……..……..40 SEZAR TOWUKLY………………..49 SUZME CAL………………………..32 SÜZME ÇAL GAZLY…………....35 SWEJY SALAT……………..……..35 SWIKOLNI KISMISL…….………35 TAMDYR LEZZETI SALAT.…..40 WESENNIY……………….………..21 WINIGRET………………..………..21 __________________________________ DAŞ TAMDYRDA HAMYR ÖNÜMLERI LAHMAJUN………………………..18 LAHMAJUN SYRLY……………..25 PIDE ÇÖREK KIÇI……..…………5 PIDE ÇÖREK ULY………..………8 PIDE DOG ETLI………………….42 PIDE DOG ETLI SYRLY……….52 PIDE GARYŞYK……….………..40 PIDE SYRLY……………….……..42 PIDE TOWUKLY………………..38 PIDE UWELEN ETLI…..………42 PIZZA ETLI……………..………..58 PIZZA GARYŞYK……..……….60 PIZZA KOM TOWUKLY……..50 PIZZA MARGARITA………….40 PIZZA TOWUKLY………..……45 PIZZA ETLI ULY………..………94 PIZZA GARYŞYK ULY……….98 PIZZA KOMELEKLI TOWUKLY ULY..85 PIZZA MARGARITA ULY.….80 PIZZA TOWUKLY ULT..……86 __________________________________ HAMYRDAN🥟 TAÝARLANYLYAN ÖNÜMLER BLIŞI ETLI (6) SAN………………….24 BLIŞI ETLI SYRLY (6) SANY……..28 BÖREK ETLI ÇORBALY……….…..33 BÖREK gökLI ÇORBALY..………26 ÇEBUREK……………………….………8 ÇOPAN ÇÖREK……………..………68 ETLI ÇÖREK………………….………37 FITÇI DOGRALAN ETLI…..………10 FITÇI KIÇI………………………………5 FITÇI ÜWELEN ETLI……………….8 GUTAP gökLI ULY…………………14 GUTAP KADILI ULY…………………13 GUTAP KARTOŞKALY ULY……..13 GUTAP UWELEN ULY……………..20 IŞLEKLI ASSORTI………………….560 IŞLEKLI DOGRALAN ETLI………50 IŞLEKLI GAPYRGALY……………..118 MANTY DOGRALAN ETLI………35 MANTY KÄDILI……………………..30 MANTY ÜWELEN ETL…………..30 MUÇNOY PADNOS KIÇ…..…….195 OWGAN SOMSA ETLI…….……..12 PADNOS MUÇNOY………………..470 TAMDYR SOMSA ETL……..……..8 TAMDYR SOMSA KÄDILI………..6 TAMDYR SOMSA KARTOŞ….….6 TAMDYR SOMSA OTL…………….6 TAMDYR SOM ÜWELEN ETLI….7 TOY SOMSA ETLI…………………..6 TOY SOMSA KÄDILI……………….4 TOY SOMSA OTLY………………….4 TÜRKMEN ÇOREK HAMYR..…..10 YAGLY ÇÖREK …………………..…..29 ÝUMURTGALY BÖREK……….…..28 GUTAP ETLI……………………………17 GUTAP gokLI…………………………9 GUTAP KADILI………………..……….9 GUTAP KARTOSKALY…….………..9 KICI GUTAP ETLI……………………..9 KICI GUTAP gokLI………..………..6 KICI GUTAP KADILI………………….6 KICI GURAP KARTOSKALY……….6 __________________________________ GARNIRLER GREÇKA………………..……………20 KARTOŞKA FRI……………………24 KARTOŞKA ÖÝ USULLY………18 MAKARON…………….……………20 gök ÖNÜMLERI GRILL……….40 PÜRE………………………………….16 RIS……………………….…………….20 BALYK TAGAMLARY BALYK MANGALDA ……………115 BATYRMALY BALYK……………120 SUDAK GOWURLAN…………..115 Buýurmalar Esasynda Toý We Ähli Sadakalar Üçin Tamdyr Lezzeti Sizin Üçin Ýörite Özbek Palawy We Türkmen Toý Palawlary Göwrüm Mukdary Boýunça Taýarlamak We Eltip Bermek hyzmaty Gurnap Berýär. “SABYRSYZLYK BILEN SIZIN JAŇLARYŇYZA GARAŞÝARYS TAMDYR LEZZETI” TELEFON BELGILERIMIZ: +99363 64 38 38; 72 51 52; 72 51 50; 121 121;

Категория : Услуги / Продукты питания
Место : Ашхабад
Номер телефона :  +99361777721
Ашхабад / 22.11.2022

Похожие продавцы

"MAÝYL" Delivery
"MAÝYL" Delivery
 • СВЕЖАЯ И БЫСТРАЯ ЕДА СО ВКУСОМ!

 • Бизнес профиль
"SUPRA" TIZ TAGAM
"SUPRA" TIZ TAGAM
 • "1 PIZZA ALANA + 1 PIZZA MUGT"

 • Бизнес профиль
HOME COOCKING KAFE
HOME COOCKING KAFE
 • SUPER AKSIÝA

 • Бизнес профиль
PEYNIRLI KAFE
PEYNIRLI KAFE
 • "PEÝNIRLI KAFEMIZDE ULY ARZANLADYŞ"

 • Бизнес профиль
''GORODOK" DOSTAWKA
''GORODOK" DOSTAWKA
 • IŇ SÜÝJI NAHARLAR WE AMATLY BAHA

 • Бизнес профиль