Täze Zelandiýanyň Premýer-ministri koronawirus bilen keselledi

Täze Zelandiýanyň Premýer-ministri koronawirus bilen keselledi

Täze Zelandiýanyň Hökümet Baştutany Jasinda Ardern koronawirus ýokanjy bilen keselledi. Bu barada şenbe güni Ardern Instagram sahypasynda habar berdi diýip, TASS agentligi ýetirýär.

«Tagallalarymyza garamazdan, gynansak-da, men hem beýleki maşgala agzalalaryma goşulyp, COVID-19 barlagymdan položitel netije aldym» - diýip, Premýer-ministr ýazdy.

Öň, koronawirus onuň ýoldaşyndan we gyzyndan ýüze çykarylypdy.