Indoneziýada Boeing 737 uçary heläkçilige uçrady

Indoneziýada Boeing 737 uçary heläkçilige uçrady

Sriwijaya Air awiakompaniýasynyň Boeing 737-500 uçary Jakartanyň howa menzilinden uçandan soň, deňze gaçdy. Bu barada Sinhua agentligi ýerli telewideniýä salgylanyp habar berýär.

Kenarýaka howpsuzlyk gämisiniň kapitanynyň aýtmagyna görä, deňizde uçaryň bölekleri hem-de ýolagçylaryň jesetleri tapyldy.
Flightradar24 portalynyň maglumatlaryna görä, SJ182 gatnawy bilen aragatnaşyk UTC wagty bilen 7:40 kesildi. Bu hadysa uçar Jakartanyň howa menzilinden uçandan dört minut soňra bolup geçdi. Bir minuda ýetmän, ol 10 müň futdan gowrak belentligini ýitirdi.
Uçar Jakartadan Pontiaga ugur alypdy. Howa gämisinde 50-den gowrak ýolagçy bardy.
Maglumatlaryň üsti ýetirilýär.