Xiaomi Apple AirPods nauşniklerini satyp başlady

Xiaomi Apple AirPods nauşniklerini satyp başlady

Xiaomi kompaniýasynyň doly derejeli simsiz nauşnikleri çykarýan wagty seýrek däl, olary çykandan soň hem Apple AirPods bilen deňeşdirýärler, kähalatlarda soňkulary “ýok ediji” diýip hem atlandyrýarlar. Bu gezek Pekiniň öndürijisi Apple nauşnikleriniň klonyny çykarmak islemedi. overclockers.ru saýtynyň habar bermegine görä, Xiaomi kompaniýasy AirPods nauşniklerini gönüden-göni Youpin elektron söwdasy üçin öz meýdanynda satyp başlady.
Bu ýerde geň göresi zat ýok. Youpin-de Mijia gurluşy bilen we Xiaomi ekosistemasynyň beýleki önümleri bilen bir hatarda hytaý kompaniýasy başga bir öndürijileriň hem önümlerini satýar. Hususan-da, Youpin-de Apple Watch Series 4 we Series 5 smart-sagatlaryny, iPad Pro planşet kompýuterlerini we beýleki gajetleri satyn almak bolýar.
Apple kompaniýasynyň nauşnikleri barada aýdylanda, bu ýerde üç model hem hödürlenilen. Belläp geçsek, AirPods dünýäde doly derejeli simsiz iň meşhur nauşnikler hasaplanylýar. Original model iPhone 8, iPhone 8 Plus we iPhone X smartfonlary bilen bilelikde 2017-nji ýylda hödürlenildi. Geçen ýylyň ahyrynda bolsa kompaniýa galmagaly peseldýän işjeň sistemaly Pro wersiýany hödürledi.