Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

  • 18.05.2024 18:29
  • 6931
Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar.

Kia EV6 2024 täze fara formalary we täze radiator gözenegi ýaly, birnäçe daşky bezeg üýtgeşmelerini aldy. Kuzowynyň 10 dürli reňkli we salonynyň 5 dürli reňkli görnüşi bar.
Täzelenen modelde gizlin gapy tutawaçlary we täze 19 dýuýmlyk we 20 dýuýmlyk tigir diskleri bar. Tekerleriniň dizaýny bezeg derejesine baglylykda tapawutlanýar: adaty görnüşinde gara teker arkalary kuzowyň reňkine kontrast bolýar, GT-Line-de bolsa arkalar şol bir reňkde ýasalýar.
Kia EV6 2024-iň salonynda doly LCD gural paneli, merkezi multimediýa ekrany we iki dilli rul goýlan. Fiziki dolandyryş düwmeleri rulda, panelde we hereket režimini geçiriş şaýbasynyň golaýynda ýerleşýär. Apple Carplay we Android Auto goldaýar, açarsyz otlaýyş bar, yzy görkezýän sanly aýna oturdyldy, kämilleşdirilen baş ekrany we giňeldilen hakykat elementleri bilen nawigasiýa ulgamy bar.

Kia EV6 2024 iki wersiýada çykdy: bir we iki elektrik hereketlendirijili. Yzky hereketlendiriji 168kW kuwwatly we  iň ýokary 350Nm tork öndürýär. Iki motorly wersiýanyň birleşdirilen güýji 239 kWt, iň ýokary 605 Nm tork öndürýär.
Bir hereketlendirijilisiniň ýöreýiş ätiýaçlygy 494 km. 350 kilowatlyk zarýad beriji 18 minutda batareýa 10%-den 80% -e çenli zarýad bermäge mümkinçilik berýär.
Täze önümiň bahasy 40 000 dollardan başlap, 51 000 dollara çenli ýokarlaýar.


12.06.2024 15:15
24897

Hatda kosmosdan hem görünýär: Teslada satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz gory üýşdi

Tesla kompaniýasy kuwwatlyklarynyň artmagy we satylmadyk awtoulaglaryň ummasyz ätiýajynyň toplanmagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, ITHome habar berýär. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde kompaniýa 433 371...

11.06.2024 15:07
6196

Kia oturgyçlarda ýangyn döremek töwekgelçiliginiň bardygy sebäpli 463 müň töweregi Telluride-ni yzyna çagyrýar

Kia kompaniýasy 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda ABŞ-da öndürilen 462 869 sany Telluride krossoweriniň yzyna çagyrylandygyny habar berdi. Yza çagyrylmagynyň sebäbi elektrik sazlaýjyly öňdäki oturgyçlarda...

07.06.2024 11:55
3000

Ford Tesla-nyň we Apple-iň öňki inženerleriniň kömegi bilen elýeterli elektrik ulagyny döredýär

Bäsleşmek maksady bilen Ford Motor elektrik ulaglary pudagynyň öňdebaryjy inženerlerinden, şol sanda Tesla-nyň we Apple-iň öňki işgärlerinden ybarat topar jemledi. Kompaniýa has elýeterli elektrik ulaglaryny öndürmek...

31.05.2024 14:01
10452

Braziliýa gibrid awtoulaglarda gant şugundyryndan alnan ýangyjy ulanmagy teklip edýär

Dünýäniň awtoulag senagaty litiý, nikel we kobalt batareýalaryna ünsi jemleýän bolsa, Braziliýanyň öndürijileri gant şugundyryndan alnan bio-ýangyç bilen işleýän gibrid awtoulaglarda geljegi görýärler. Etanol öndürýän...