Jon Jons indiki söweşiniň senesini aýtdy

  • 18.05.2024 16:59
  • 8471
Jon Jons indiki söweşiniň senesini aýtdy

Agyr agramda UFC-niň häzirki çempiony Jon Jons 9-njy noýabrda Nýu-Ýorkdaky “Medison Skwer Garden” arenasynda geçiriljek UFC 308 ýaryşynda oktagona gaýdyp geler. Bu barada söweşiji öz sosial ulgamlarynda habar berdi diýip, “Çempionat” portaly ýazýar.

“9-njy noýabr, “Medison Skwer Garden”. Men şol ýerde bolaryn” – diýip, Jons sosial ulgamlarda ýazdy.

Jonsyň garşydaşynyň 120 kg çenli agram derejesinde UFC-niň öňki çempiony Stipe Mioçiçiň bolmagyna garaşylýar.
Ilkinji gezek Jons bilen Mioçiçiň arasyndaky söweş 2023-nji ýylyň noýabr aýynda geçirilmelidi, ýöne söweşe bir ýarym hepde galanda Jons şikes alyp (kükrek myşsalarynyň dartylmagy), söweşden aýrylmaga mejbur boldy. Olaryň deregine wagtlaýyn çempion tituly üçin russiýaly Sergeý Pawlowiç bilen amerikaly Tom Aspinall söweşdi – bu söweşde Aspinall birinji raundda nokaut bilen ýeňiş gazandy.
Jons soňky söweşini 2023-nji ýylyň mart aýynda UFC 285-de Siril Gana garşy geçirdi we birinji raundda sabmişn bilen ýeňiş gazandy. Onuň hasabynda 27 ýeňiş we bir ýeňliş bar.
Mioçiç soňky gezek oktagona 2021-nji ýylyň mart aýynda UFC 260 ýaryşynda Frensis Ngannu garşy çykdy. Bu söweş Stipeniň nokaut arkaly ýeňilmegi bilen tamamlandy. Onuň hasabynda 20 ýeňiş we dört ýeňliş bar.


şu gün 19:08
3117

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...

şu gün 09:28
22454

Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýongy ýeňip, PFL-iň pleý-off tapgyryna çykdy

Şu gün ir säher bilen Solt-Leýk-Sitide (ABŞ) geçen MMA söweş sungatlarynyň garyşyk görnüşi boýunça «PFL 5» ýaryşynyň çäginde türkmenistanly söweşiji Döwletjan Ýagşymyradow kamerunly Simon Biýongdan üstün çykdy...

düýn 15:53
28234

Ertir Döwletjan Ýagşymyradow Simon Biýong bilen duşuşar

Solt-Leýk-Sitide (Ýuta ştaty, ABŞ) geçiriljek PFL ýaryşynyň esasy söweşleri 22-nji iýunda irden (Aşgabat wagty bilen 05:00-da) başlar. Bu ýaryşyň çäklerinde Türkmenistanda garyşyk başa-baş söweş sungatynyň muşdaklary...

14.06.2024 22:26
26758

Makgregor bilen Çendleriň söweşi ýatyryldy. Olaryň deregine Pereýra we Prohazka çykar

Ýarym ýeňil we ýeňil agramda UFC-niň öňki çempiony Konor Makgregor (22-6) bilen amerikaly Maýkl Çendleriň (23-8) arasyndaky söweş resmi taýdan ýatyryldy. Bu barada UFC-niň başlygy Dana Uaýt sosial ulgamlarda habar...