Counter-Strike 2 uly täzelenme aldy: eliňi çalyşmak mümkinçiligi, balans we ýaryş tertibinde Dust 2

  • 03.05.2024 15:06
  • 8592
Counter-Strike 2 uly täzelenme aldy: eliňi çalyşmak mümkinçiligi, balans we ýaryş tertibinde Dust 2

Valve amerikan kompaniýasy meşhur Counter-Strike 2 oýny üçin uly täzelenme çykardy.

Esasy üýtgeşmeleriň hatarynda - ýarag saklap duran eliňi çalyşmak mümkinçiligi. Munuň üçin klawiaturada "H" klawişasyny basmaly.
Şeýle hem ykdysady görkezijilere düzediş girizildi: Zeus we CZ75 arkaly gazanylan üstünlik üçin baýraklar artdyryldy, XM1014 drobowikden edilen hereketler üçin bolsa, tersine, aşakladyldy — $900-den $600-e çenli.
Radar üçin birnäçe oňaýly funksiýalar goşuldy:

  • "Gaçan ýarag" («Выпавшее оружие») panelinde satyn alma menýusynda raundyň başynda topardaşyň ýaragyny galdyrmak mümkinçiligi elýeterli edildi.
  • Satyn alma menýusynyň burçunda oýunçynyň indiki raundda alyp biläýjek iň minimal pul möçberi görünýär.

Ýaryş tertibinde Overpass kartasy Dust 2 bilen çalşyryldy.
Mundan başga-da, Nuke, Vertigo, Mirage we Office kartalarynda az-kem üýtgeşmeler girizildi we ýalňyşlyklar düzedildi.

Üýtgeşmeleriň doly sanawy bilen oýnuň resmi saýtyndan tanşyp bilersiňiz.

şu gün 01:11
2376

Aşgabatda Magtymgulynyň 60 metr belentlikdäki ýadygärligi açyldy

17-nji maýda Aşgabatda Köpetdagyň eteginde bina edilen “Magtymguly Pyragy” medeni-seýilgäh toplumy ulanmaga berildi. Seýilgähiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Açylyş...

düýn 18:02
4885

Germaniýanyň öňki kansleri Angela Merkel memuarlaryny çykarar

Germaniýanyň öňki kansleri Angela Merkel memuarlaryny çykarar, kitap “Erkinlik. Ýatlamalar 1954-2021” adyny alar. Bu barada “Pan Macmillan” amerikan neşirýatyna salgylanyp, The Guardian habar berýär. Memuarlar...

düýn 17:57
3697

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...

düýn 16:38
3836

Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini...