Netflix Gabriel Garsiýa Markesiň romany esasynda “Ýüz ýyllyk ýalňyzlyk” atly tizer çykardy

  • 21.04.2024 10:20
  • 3857
Netflix Gabriel Garsiýa Markesiň romany esasynda “Ýüz ýyllyk ýalňyzlyk” atly tizer çykardy

Netflix onlaýn platformasy öz YouTube kanalynda kolumbiýaly ýazyjy, edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi Gabriel Garsiýa Markesiň nusgawy romany esasynda döredilen “Ýüz ýyllyk ýalňyzlyk” serialynyň ilkinji tizerini neşir etdi.

Şol bir wagtyň özünde, wideoda goýberiljek takyk senesi görkezilmändir, serialyň “ýakyn wagtda” çykjakdygy bellendi; Birinji möwsüm 16 bölümden ybarat bolar.
Serialda  baş keşplerde Klaudio Katanýa, Žeronimo Baron, Marko Gonsales, Leonardo Soto we başgalar çykyş edýärler. Taslamanyň awtorlary serialyň üstünde işlemeklige meşhur ýazyjynyň ogullary Rodrigo bilen Gonzalony hem çekdiler.
“Ýüz ýyllyk ýalňyzlyk” Latyn Amerikasyndaky toslama Makondo şäherini esaslandyran Buendialar maşgalasynyň ýedi nesliniň epiki dessanydyr. Romanda hakykat jadyly we mistiki hadysalar bilen utgaşyp gidýär. Kitapda ýalňyzlyk, söýgi, hyjuw, hökmürowanlyk, uruş we ölüm temalary, şeýle hem geçmişiň şu güne we geljege edýän täsiri yzarlanylýar.
Bu roman Markes tarapyndan 1965-nji we 1966-njy ýyllar aralygynda 18 aýyň dowamynda ýazylypdyr. Bu jadyly realizm ugry boýunça iň meşhur eserleriň biridir. Romanyň ilkinji neşiri Buenos-Aýresde 1967-nji ýylyň iýun aýynda 8000 nusgada neşir edildi. Roman 35 dile terjime edildi we XX asyryň iň ähmiýetli edebi eserleriniň birine öwrüldi. Häzirki wagta çenli onuň 30 milliondan gowrak nusgasy satyldy.


düýn 09:54
1852

Anside multfilmler festiwalynyň Gran-prisini “Ulitkanyň memuarlary” aldy

Awstraliýaly režissýor Adam Elliotyň “Ulitkanyň memuarlary” (Мемуары улитки) animasion filmi Anside geçirilen Halkara animasion filmler festiwalynda Gran-pri-ni aldy. Bu barada Variety habar berýär. Plastilin görnüşde...

17.06.2024 22:19
4333

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:25
3606

Amerikan kinoakademiýasy hormatly “Oskar 2024-üň" ýeňijilerini yglan etdi

ABŞ-nyň Kinofilm sungaty we ylymlary akademiýasy 2024-nji ýylda hormatly “Oskar” baýragynyň eýelerini yglan etdi. Governors Awards sylaglamak dabarasy 17-nji noýabrda Los-Anjelesde geçiriler diýip, Indie Wire ýazýar...

16.06.2024 11:48
5204

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...