Samsung 2027-nji ýylda elektrik awtoulaglary üçin energiýa tygşytlaýan batareýany hödürlär

  • 13.03.2024 06:53
  • 3497
Samsung 2027-nji ýylda elektrik awtoulaglary üçin energiýa tygşytlaýan batareýany hödürlär

Samsung korporasiýasy elektrikli ulaglar üçin batareýanyň täze görnüşini çykarmagy meýilleşdirýär. Bu barada The Register neşiri habar berdi.

Awtoulag batareýalaryny işläp düzmek we öndürmek işi SDI bölümi tarapyndan amala aşyrylar. Kompaniýa 2027-nji ýyla çenli berk gurluşly batareýalaryň önümçiligine başlar. Batareýalaryň energiýa dykyzlygy litr üçin 900 watt sagat bolup, olar elektrik awtoulaglarynda ulanmaga niýetleniler.
SDI gaty gurluşly batareýalaryň adaty litiý-ion batareýalaryna garanyňda, has ygtybarly we howpsuzdygyny belläp geçdi. Hususan-da, olar has uzak wagtlap energiýa tygşytlaýarlar we ownuk zeper ýeten ýagdaýynda ot almaýarlar. Samsung-yň bu bölümi dokuz minutda 80 göterim zarýad alyp bilýän we 20 ýyl töweregi ömri bolan batareýany işläp düzmegi meýilleşdirýär.
Korporasiýanyň wekilleri awtoulag batareýalarynyň takyk aýratynlyklaryny aýan etmediler. Kompaniýada diňe elektrik awtoulag öndürijileriniň islegine baglylykda önümçiligi artdyrjakdygyny aýtdylar.


12.04.2024 12:08
12377

Günorta Koreýada Samsung awtoulaglarynyň ady Renault diýip üýtgedildi

Öň Günorta Koreýada Samsung markaly satylan awtoulaglaryň ady Renault diýip üýtgedildi. IXBT.com-yň habar bermegine görä, bu Samsung bilen Renault-yň awtoulag pudagyndaky 20 ýyllyk hyzmatdaşlygynyň tamamlanandygyny...

10.04.2024 22:39
5612

3 ýylda 15 täze önüm: Kia Sportage krossowerini, K8 biznes sedanyny täzelär

Kia täze strategiýasynyň çäklerinde ýakyn 3 ýylda 15 sany täze modeli çykarar. Olaryň aglabasy elektrikli güýç gurluşy bilen enjamlaşdyrylar we bu kompaniýa 2030-njy ýyla çenli her ýylda 1,6 million elektrik ulagy...

08.04.2024 10:24
6465

Xiaomi SU7 eýýäm 18 aýa ýeterlik öňünden sargyt ýygnady

Satuwy 28-nji martda başlanan Xiaomi SU7 elektrik sedany eýýäm 100 000 sany sargyt aldy. CarNewsChina portalyna salgylanýan auto.ru-nyň habar bermegine, bu mukdar kompaniýanyň zawodyny 18 aý öňünden iş ýüküni ýetirmek...

07.04.2024 15:47
9767

Ford ugruny üýtgedýär: kompaniýa gibridlere ünsi jemlär

Ford kompaniýasy iki sany täze elektromobiliniň – 2025-nji ýylda bazara çykmaly pikapyň we ýedi orunlyk krossoweriň çykyş möhletini 1-2 ýyl yza süýşürdi. Kompaniýa elektrokar bazarynyň ösüşiniň haýallamagy sebäpli...