Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

  • 01.11.2022 00:36
  • 39481
Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistanyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministr Narendra Modä ýurduň Gujarat ştatynda köpriniň ýykylmagynyň köp sanly adam pidalaryna we şikes ýetmelerine getirendigi zerarly gynanç hatyny iberdi.  

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynanjyny, medet beriji sözlerini ýetirdi, ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. 
30-njy oktýabrda agşam Hindistanyň Gujarat ştatyndaky Morbi şäherinde pyýadalar üçin niýetlenen asma köpri ýykyldy. NDTV-niň habar bermegine görä, 141 adam aradan çykdy.


14.11.2022 18:47
47320

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ärdogana gynanç bildirdiler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň adyna Stambulda bolup...

01.11.2022 00:27
26240

Serdar Berdimuhamedow Hindistandaky pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Hindistan Respublikasynyň Prezidenti hanym Draupadi Murmuwa hem-de Premýer-ministr Narendra Modä ýurduň Gujarat ştatynda köpriniň ýykylmagynyň köp sanly adam pidalaryna...

31.10.2022 14:49
37447

Hindistanda asma köprüde heläk bolanlaryň sany 130-dan geçdi

30-njy oktýabrda agşam Hindistanyň Gujarat ştatyndaky Morbi şäherinde pyýadalar üçin niýetlenen asma köpriniň ýumrulmasy zerarly aradan çykanlaryň sany 132-ä ýetdi, ýene-de iki adam dereksiz ýiten hasaplanylýar...

28.10.2022 09:03
37267

Gurbanguly Berdimuhamedow Raisä Eýrandaky terrorçylykly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisä ýurduň Şiraz şäherindäki Şah Çerag aramgähinde bolup geçen, köp sanly...