logo

MANNOL yaglar

 • 13.06.2024
 • Aşgabat
 • 4834

Düşündiriş

Biziň belgimiz: +99365811591 www.mannol.com.tm info@mannol.tm Türkmenistanda motor ýaglaryny ygtybarly üpjün ediji gözleýärsiňizmi? Mannol kompaniýasy, işiňiz üçin giň görnüşde motorlaryň geçiriji, senagat, gidrawlik ýaglary, çalgy ýaglary we antifrizleri hödürleýär Önümleriň ýokary hiline we ygtybarlylygyna, şeýle hem zerurlyklaryňyza laýyk ýaglary we görnüşleri saýlamakda çeýeligi kepillendirýäris. Türkmenistanyň telekeçilerini we kompaniýalaryny hyzmatdaşlyga çagyrýarys! Örän amatly şertlerde sargyt etmek üçin islendik mukdarda Mannol ýagyny berip bileris, şeýle hem öňünden töleg geçirseňiz uly arzanladyşlary hödürleýäris. Zawoddan artykmaç töleg tölemezden gysga möhletde Mannol yagy bilen üpjin etmekligi kepillendirýäris! Bu, pul tygşytlamak we iň oňat bahadan ýokary hilli önüm almak üçin uly mümkinçilikdir! Aşgabatda we onuň töwereginde Mugt eltip bermek hyzmaty bar. Islendik töleg görnüşi. Lomaý we bölek satuwlar. Işiňizi has ýokarky derejä çykarmak mümkinçiligini elden gidirmäň! Häzirki wagtda sargyt goýuň, we hünärmenlerimiz kärhanaňyz üçin iň amatly çözgüdi saýlamaga kömek eder. Ewropanyň motor ýaglarynyň “Mannol” markasynyň ygtybarlylygyna we hiline ynanyň!!!

Aýratynlyklary

Marka we model : -
Kategoriýa : Yaglar we ş.m.
Ýeri : Aşgabat
Telefon belgi :  +99365811591
Aşgabat / 13.06.2024

Meňzeş bildirişler

DÖWÜK BAHA MORRIS
Bedew awtohyzmat
DÖWÜK BAHA MORRIS
Toyota Aurion 33

Aşgabat

düýn
Petrol ofisi yaglary
Yaglar we ş.m. 9

Aşgabat

13.06.2024
MAKSAT YAGLAR WE KOLOTKALAR YAG
Maksat yaglar we kolotkalar
MAKSAT YAGLAR WE KOLOTKALAR YAG
Ford Explorer 65

Aşgabat

13.06.2024
ÝAG IÝMEGI DÜZELTMEK LAVR
Ип "арасса яг"
ÝAG IÝMEGI DÜZELTMEK LAVR
Toyota Camry

Aşgabat

2 gün öň
Ýag filtr
Opel Omega

Aşgabat

şu wagt

Bildirişi ýerleşdiren

MANNOL-TURKMEN

MANNOL-TURKMEN

«Широкий ассортимент моторных, трансмиссионных, индустриальных, гидравлических масел, смазок и антифризов для вашего бизнеса.»
Все объявления

Habarlaşmak üçin

Meňzeş satyjylar

SAP TEKER MERKEZI
SAP TEKER MERKEZI
 • "Tekerler,Diskalar,Ýaglar,Filterler,Kalotkalar,Akummulýatorlar,"

 • Biznes profil
AWTOULGAM AWTOSAYLAR
AWTOULGAM AWTOSAYLAR
 • AWTOULGAM AWTOSAYLAR LOMAY SOWDASY HEMDE SERWIS HYZMATLARY

 • Biznes profil
GÖKJE
GÖKJE
 • ÝÖRITE TEHNIKALAR ÜÇIN ŞAÝLAR

 • Biznes profil
MAKSAT YAGLAR WE KOLOTKALAR
MAKSAT YAGLAR WE KOLOTKALAR
 • DÜRLI GÖRNÜŞLI MOTOR ÝAGLARY

 • Biznes profil
Dubai awtosaylar
Dubai awtosaylar
 • Toyota Lexus Ford Hyundai Genensis Kia Morda we Kompaniya Zapjaslar

 • Biznes profil
SALKYN AWTOŞAÝLAR
SALKYN AWTOŞAÝLAR
 • Awtoşaýlar Filterler Ýaglar Tekerler Amortizatorlar

 • Biznes profil