logo
"5 ÝYLDYZ" SPORT DÜKANY
BARSOWKA razmer 43-45
BARSOWKA razmer 43-45

Aşgabat

düýn

BARSOWKA razmer dine 43-44-45 bar Baha 200 manat HAWARLASMAK UCIN: ?...

BOKS Gruşalary kiçi-uly
BOKS Gruşalary kiçi-uly

Aşgabat

düýn

BOKS Gruşalary her hili görnüşde uly kiçi razmerlary 0,40 sm dan basla...

Butsy
Butsy

Aşgabat

düýn

Butsy futbol uçin bahasy 50 manat razmer 42den 45 çenli gayrat edin d...

Şahmatny STOL
Şahmatny STOL

Aşgabat

düýn

Şahmatny stollar ayakly ayaksyz gornusde bahasy 1000 manatdan başlaya ...

Trenažorlar
Trenažorlar

Aşgabat

düýn

Öye zala gerek bolon ähli sport enjamlaryny trenažorlaryny biziň magaz...

Basketbol formalar
Basketbol formalar

Aşgabat

düýn

Basketbol formalary razmerlar bar gornus kan baha 50 manatdan başlaya ...

At nomr -logo Yazyas eşiklere
At nomr -logo Yazyas eşiklere

Aşgabat

düýn

Eşiklere, forMalara , islendik zada AT familiýa , san we ş .m zatlary ...

Kimanolar
Kimanolar

Aşgabat

düýn

Dzýudo Sambo Karate Tehwando 2 taraply 1 taraply bahalary optom 30...

Все объявления

Düşündiriş

Bäş ýyldyz sport harytlar dukany 2001-nji ýyldan bäri öz işini alyp barýar  biziň Aşgabat şäherinde iki sany söwda nokadymyz  bar.

Olaryň biri Gülistan söwda merkeziniň 2-nji gaty 64-nji dükany.

Ikinji dükanymyz  Parahat 2 Aşgabat foguň çep tarapy (mir 2  Fok çep tarapy) çep tarapynda ýerleşýär.

Hormatly müşderlemiz size gerekli bolan sport harytlary sport enjamlaryny bizin dükanymyzda tapyp we alyp bilersiňiz Türkmenistanyň ähli ýerine welaýatlara , obalara eltip bermek hyzmaty hem bar.

Siz bizden bölekleýin we lomaý söwda edip bilersiňiz.

Bizden nagt we kart hemde bank üsti bilen tölegleri edip bilersiňiz.

Mundan başgada siz biziň bir näçe hyzmatlamyzdan peýdalanyp bilersiňiz olar şu aşakdakylar   ↓  

  • Futbol formalara , we islendik egin eşige at ýazmak , surat goýmak hyzmaty bar gysga wagtyň içinde ýerine ýetirilýär , bahalary amatly.
  • Ýörelýän, sürülýän, we başga sport enjamlaryň ähli görnüşlerini bejergi işleri (begawoy darojkalara) degişli ähli hyzmatlary ýagyny çalşmak, ätiýaçlandyryş şaýlaryny çalşmak we başga islendik hyzmatlary ýerine ýetirýäris.

Habarlaşmak üçin: +99362311354 / 109045 / 922867