logo
DIZAYN - REMONT WE GIPS IŞLERI
GIPS MAGAZIN
GIPS MAGAZIN

Aşgabat

12.03.2023

️GIPSLER MERKEZI️ ÖÝIŇIZI BIZIŇ BILEN BEZÄŇ! ARASSA-AMATLY TIZ WE ...

gipsler
gipsler

Aşgabat

12.03.2023

Gipsleriň täze görnişleri...

Torgowy iskar gerek
Torgowy iskar gerek

Aşgabat

12.03.2023

Gurluşyk işlerine düşinýän bolmaly Gipsden ussaçylykdan başy çykýan bo...

GIPS ÇT
GIPS ÇT

Aşgabat

08.03.2023

Dürli görnişde gipsden çiteleriň üýtgeşik täze görnişlerini biziň maga...

GIPS RAMKA ÇT
GIPS RAMKA ÇT

Aşgabat

08.03.2023

Dürli görnişde gipsden ramkalary üýtgeşik täze dizaýnlary biziň magazi...

Все объявления

Düşündiriş

HÖDÜRLEÝÄRIS

- Jaňlaşmak we ofisda görüşmek

- Konsultasiýa – Maslahatlaşmak

- Ölçeg almak

- Şertnama we awans

- Planirowka we konsept

- Dizaýn we wizualizasiýa (3D)

- Bellikler we üýtgetmeler

- Dizaýna görä çyzgylar bilen üpjin etmek

- Gurluşyk işleri dizaýndan açara çenli

- Gips önümçiligi

- Barelýef işleri

- Mebel işleri

- Materiallar bilen üpjin etmek

 

Biz indi 8-ýyl bäri INTERÝER DIZAÝNY WE GURLUŞYK-REMONT IŞLERI bilen meşgullanýarys.

230-dan gowyrak ýerine ýetirilen proýekt işlerimiz bar.

 

Jaýlaryň, ofisleriň, restoranlaryň dizaýny we remondy