Jo Baýdeniň koronawirusa tabşyran testi ýene-de položitel çykdy

Jo Baýdeniň koronawirusa tabşyran testi ýene-de položitel çykdy

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň koronawirus barlagy ýene-de položitel netije görkezdi. Baýden ýene-de uzak aralykdan işlemek düzgünine dolanyp gelýär diýip, onuň bejergi berýän lukmany Kewin O'Konnor habar berdi.

«Sişenbe güni agşam, çarşenbe, penşenbe we anna günleri irden tabşyrylan otrisatel testlerden soň, şenbe güni irden alnan netijeler položitel çykdy» - diýip, lukman habar berdi.

Onuň sözlerine görä, Baýdende keseliň mese-mälim alamatlary ýok, ol özüni «ýeterlik derejede oňat duýýar» diýip, O'Konnor belledi.
Geçen hepdede ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýdeniň COVID-19 koronawirusyna barlag üçin tabşyran testiniň netijesiniň položitel çykandygy barada habar beripdik.