Bitkoin geçen aýdan bäri ilkinji gezek 22 müň dollardan geçdi

Bitkoin geçen aýdan bäri ilkinji gezek 22 müň dollardan geçdi

Dünýäde has meşhur hasaplanýan kritpowalýuta bolan bitkoiniň bahasy iri gaznalaryň bazaryndaky gymmatlaýşyň täsiri bilen, iýunyň ortalaryndan bäri ilkinji gezek 22 müň dollardan geçdi diýip, Interfaks ýazýar.

Kraken biržasynyň maglumatlaryna görä, bitkoiniň kursy 5,8% - 22, 147 müň dollara çenli galdy.
Meşhurlygy boýunça ikinji ýerde durýan efiriň bahasy 11,3% - 1496 dollara çenli göterildi.

"Töwekgel hususy serişdeler babatynda Uoll-stritiň çalaja silkinen işjeňliginiň netijesinde bitkoin 20 müň dollardan geçip, öňki kaddyna geldi" - diýip, Oanda dellalçylyk kompaniýasynyň seljerijisi Edward Moýa ýazdy.

Amerikanyň gazna indeksleri geçen anna güni aýdaky aňrybaş ösüşini tamamlady we edil ýewropanyň paýnamalary ýaly, duşenbe gününe geçip ösüşini dowam edýär.