BSGG: dünýäde kowid bilen kesellemeleriň sany bir hepdede 11% azaldy

BSGG: dünýäde kowid bilen kesellemeleriň sany bir hepdede 11% azaldy

Geçen hepdäniň içinde koronawirus ýokanjy bilen 3,3 milliondan gowrak adam keselledi, 9 müňden gowrak adam ýogaldy. Ondan öňki ýedi gün bilen deňeşdirilende, ýokaç bilen kesellänler 11%, ýogalanlaryň sany  bolsa 3% kemeldi. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) habar berdi diýip, TASS-a salgylanýan Trend habar berýär.

Gündelik maglumatda bellenişi ýaly, geçen hepde, 23-29-njy maý aralygynda «2022-nji ýylyň ýanwar aýyndaky ýokary göterilmeden soň, täze keselleýänleriň sany azalmagyny dowam edýär». Kesellemek 11%, öwezini dolup bolmajak ýitgi bolsa 3%  azaldy. BSGG-na 3 383 774 adamyň keselländigi we 9 647 adamyň ýogalandygy barada habar berildi. Geçen hepde bilen deňeşdirilende, kesellänleriň sanynyň ep-esli azalýandygy Afrikada (minus 36%) we Ýewropada (minus 30%) bellige alyndy.