Wiktor Orban bäşinji gezek Wengriýanyň Premýer-ministri boldy

Wiktor Orban bäşinji gezek Wengriýanyň Premýer-ministri boldy

Duşenbe güni Wengriýanyň döwlet ýygnagy Wiktor Orbany ýene dört ýyllyk möhlet bilen Premýer-ministr saýlady. FIDES partiýasynyň liderine bäşinji mandaty ynanmak üçin bir palataly mejlisiň 133 deputaty razylyk sesini berdi, 27 deputat garşy ses berdi.

Mejlisiň 3-nji aprelde geçen saýlawlarynda Orbanyň baştutanlyk edýän hristian-demokratlarynyň birleşiginiň partiýasy jemi 199 ýerden 135 ýeri eýeläp, ynamly ýeňiş gazandy. Respublikanyň prezidentiniň tabşyrygy boýunça maýyň başynda Orban ministrler kabinetiniň täze düzümini jemlemäge başlady we geçen hepde onuň düzümi bilen tanyşdyrdy.
Mejlisde ses bermek tamamlanandan soň, 31-nji maýda 59 ýaşyny doldurýan Orban kasam kabul etdi.