Microsoft 2023-nji ýylyň aprelinden Office 2013 goldawyny bes eder

Microsoft 2023-nji ýylyň aprelinden Office 2013 goldawyny bes eder

Microsoft kompaniýasy Microsoft Office 2013 programmalar bukjasyny goldamagyň tamamlanjak senesini aýtdy. Bu barada BleepingComputer neşiri habar berýär.

Kompaniýa müşderilere 2023-nji ýylyň 11-nji aprelinde meşhur ofis programmalarynyň toplumy üçin goldawyň bes ediljekdigini aýtdy. “Bäş ýyl esasy goldawdan we bäş ýyl giňişleýin goldawdan soň, Office 2013 giňişleýin goldawyň soňuna çykar” – diýip, kompaniýanyň wekilleri düşündirdi. Görkezilen seneden soň kompaniýa täzelenmeleri we ýamalary çykarmagyny bes eder.

“Microsoft hiç hili täze howpsuzlyk täzelenmelerini hödürlemez, 2023-nji ýylyň aprelinden soň Office 2013-iň dowamly ulanylmagy bolsa zyýan ýetirip biler” – diýip, korporasiýa belleýär. Şunuň bilen baglylykda, ulanyjylara Office-iň aktual wersiýasyna geçmek barada pikirlenmek teklip edildi. 

Žurnalistleriň aýtmagyna görä, häzirki wagtda amerikan kompaniýasy Word, Excel we beýleki ofis programmalaryny öz içine alýan Microsoft 365 serwisine ýazylmagy teklip edýär. Şeýle-de, Office 2021 programmalar bukjasyny satyn almak bolýar, ýöne programmalar diňe bir gurluşda elýeterli bolar.
Microsoft Office 2013 ofis bukjasynyň ilkinji wersiýasy 2013-nji ýylyň ýanwar aýynda hödürlendi. Microsoft Office 2010 ulanyjylary täzelenmäni mugt almak mümkinçiligine eýe boldular.